Temareiser gikk fra underskudd til solid overskudd på ett år

Temareiser Fredrikstad har snudd et underskudd på 330.000 kroner til et overskudd på godt over en million.