Over 16.000 kandidater over hele landet stilte til Kirkevalget i høst. Blant kandiatene i de lokale menighetene, fant man kjente navn som Alexander Hermansen (Kråkerøy) og Brede Bøe (Fredrikstad domkirke). Begge ble gjenvalgt i kirkevalget 2009, det første avholdte kirkevalget etter at Kirkemøtet og Stortinget vedtok en demokratireform i kirken.

Den er et premiss i stortingsforliket om endringer i forholdet mellom staten og Den norske kirke. Det har vært jobbet mye med å få en god miks av kandidater med forskjellig bakgrunn, kompetanse, kjønn og spredning i alder.

Tidligere har valgdeltagelsen vært lav. Ved forrige Kirkevalg i 2005 var deltagelsen kun på et par hundre i hver menighet, tilsvarende noen få prosent av de stemmeberettigede

Fredrikstad Domkirke:

Brede Bøe
Sverre Skaarberg
Kirsti Arntzen
Kari S. Næss Omvik
Vera Helen Ørebech
Kamilla Birgitte Linnerud
Eva Marie Berg Pedersen
Anne Kristin Gudevold Heksem

Borge:

Knut Sigurd Ellefsen
Ellen Lindheim Slettevold
Astrid I.Amundsøn Løset
Britt Hovelsen
Aage Stenrød
Jan Vidar Mathisen
Liv Berit Skjelin Klemsdal
Jorunn Lindvaag Magnussen

Onsøy:

Nils Edvard Bossum,
Hans Torbjørn Glomsrud
Jorunn Lisbeth Kristiansen
Lillian Kristin Ekeberg Gjeldsvik
Kari Anne Fagermoen
Turid Krohn Arvesen

Råde:

Ingvar Lyche
Kari Mette Sundby
Helge Ødegård
Kjersti Bruserud
Morten Thomassen
Thorild Iren Aker
Grethe Dahl Moslått
Lars Olav Freim

Hvaler:

Bjørn Rognlien
Eirik Larsen
Rolf Klerud
Ingerid Bjercke
Inger Lise Ottersund
Eva Olsen
Mona Vauger
Eirunn Jørgensen

Gamle Glemmen:

Irene Lundstrøm
Kirsten Heie Lier
Hans-Petter Storemyr
Elisabeth Helene Martinsen
Ragnhild Ellingsen
Ragnar Øverli

Glemmen:

Harald Peter Stette
Wenche Synnøve Skahjem
Harald Hurum
Karianne Øverby Tornsberg
Bjørn Walther Christiansen
Geir Henning Hollup
Elisabeth Petterøe Dyndale
Ulf Bertil Jansson
Turid Lisbeth Egeberg
Reidun Elsebutangen

Kråkerøy:

Alexander Hermansen
Magne Henriksen
Trygve Moe
Leif Holt
Ingrid Solgaard
Anne Ording Haug
Anne Brun Andersen
Anne Berit Løland

Gressvik:

Jon Erik Olsen
Anne-Beth Bårdsen Gudevold
Bjørg Høyang Røsholdt
Inger-Lise Tvete-Strømnes
Hilde Grytøyr Akselsen
Viggo Wolleberget
Leif Karsten Paus
Per Hilding Syversen

Rolvsøy:

Randi Solberg Olseng
Kjersti Aarvik Holøs
Ole Edvardsen
Madeleine Ingrid Strandin
Joran Langvik
Øivind Volla
Fred Henry Leidland
Liv Jorunn Tofteberg Holer

Greåker:

Berith A. Pettersen
Berit Austad
Kjersti Lium
Ragnar Lystad
Anne-Lise Fagerberg Fjeldstad
Espen Christian Halvorsen
Marit Fjeldberg
Magne Johan Grønlien

Østre Fredrikstad:

Hilde Marie Andreassen
Kai Hansen
Marit Torgauten
Tron Egil Svandal
Mona Tvete
Ellen Cathinka Moe Apenes
Andrew Thomas
Marianne Jensen

Torsnes:

Jorunn Fosdahl
Olav Arne Torp
Marit H. Nygård
Edel K. Kjelsås
Bjørn L. Halstensen
Grete Heieren