Siv Jensen gikk kraftig ut mot sine motstanderes politikk og mener det vil bli få løftebrudd med Frp ved roret. Her kan du lese et sammendrag av partilederens tale i Fredrikstad.

Helse og Omsorg

-Det er nemlig ikke underordnet hvem som skal sitte i regjering, vi i Frp vi har en plan. En plan om å løfte helsevesenet og eldreomsorgen her i landet. Det er 250000 mennesker som venter på en operasjon her i landet, og den rødgrønne regjeringen har gjort slik at man kan kjøpe seg forbi denne køen. Vi vil ha likestilling istedenfor kø. Likestilling slik at vi ikke må betale selv, men blir behandlet likt med den respekten vi fortjener.

-Alle partiene i Norge tviholder på gamle ordninger, gjennom 20 år har vi nesten ikke sett noen forskjell. Vi har et system som ikke fungerer, og derfor vil vi i Frp i regjering, ikke sitte utenfor! Vi vil ta bort finansieringsbyrden, og sørge for at dette blir en del av folketrygden. Tenk hvis en mor tar med ungen sin på skolen og får beskjed at det ikke er plass. Det hadde ikke vært mulig, men de eldre får stadig beskjed om at det er fullt! Vi vil ha en lovfestet rett til verdige forhold.

Kamp mot kriminalitet

-Kriminaliteten har eksplodert i Norge! Selv om det er en kjent gjerningsmann slipper vedkommende unna. Politiet har ikke ressurser, noe som er et hån mot ofrene. Vi i FRP vil ha ofrene i sentrum. Vi vil sørge for at flere skal sone dommen fullt ut, spesielt forbrytere som står bak grov kriminalitet.

Asylpolitikk

-Det har kommet 18000 identitetløse innvandrere til Norge i år. I Danmark er tallet under 2000, for de har nemlig tatt i bruk Frps innvandringspolitikk! I Norge får innvandrere uten lovlig opphold ingen konsekvenser. Nå må vi få kontroll også i Norge. Vi skal fortsette å hjelpe mennesker som kommer til Norge. Mennesker som er i nød, som vil være her, som vil være lovlydige og
som vil lære seg norsk.

Skatt

-Det er ikke enten skattelettelser eller velferd. Vi har ikke råd til å la være å gjøre noe med de høye skattene.Vi må prioritere de som tør noe her i landet, de som står for nyskapning og nye bedrifter. Så fort man har startet et firma, og det går bra - kommer Kristin Halvorsen og sier at hun vil ha en del av kaka. Vanlige mennesker skal også få skattelette slik at de enklere kan få endene til å møtes. Slik at flere kan ta hånd om seg selv, og slippe å be om hjelp når pengene ikke strekker til. De skal få beholde selvrespekten. Vi skal trekke fingrene vekk fra fatet, og la folket få retten til å velge. Det er bra for Norge å senke skattene.

Veier og myter

-Vi vil også at den norske stat skal kunne bygge nye veier, uten at dere
skal betale regningen.

-Frp har eksistert i nesten 40 år og det finnes mange myter. Jeg får ofte høre spørsmålet om hvordan jeg skal takle å bli statsminister når jeg ikke har erfaring i den rollen? - Alle har hatt en første dag på jobben.