FØDT

Sentralsykehuset Østfold
Visittider: Far og søsken alle dager kl. 09-21. Ro- og hviletid 14-16. Barsel poliklinikk mandag-fredag kl 08-16, telefon 69 86 12 78.

Søndag 9. november: – Christopher er blitt stolt storebror til en liten gutt på 4080 gram og 52 centimeter.
Melanie Storberg-Olsen og Atle Sommer, Krokstien 1b, Greåker.
Onsdag 12. november: – Lille Frida kom til verden noen uker for tidlig. Sandra er stolt storesøster.
Karine og Ronny Jacobsen, Torsnes.
Lørdag 15. november: – En nydelig gutt ble født kl 12.31. Lille Dennis var 54 centimeter lang og veide 3675 gram.
Særdeles stolte foreldre er Line Røymark og Trond A. Hermansen.

Rikshospitalet, Oslo
– Tirsdag 4. november fikk vi en velskapt, nydelig datter.
Stolte foreldre er Marianne Guttormsen og Espen Bruu Syversen.

VI MØTES

Greåker Frikirke
I kveld barneforeningen Gnisten for barn fra seks til 12 år. I kveld og i morgen formiddag bønn.

BEGRAVELSER

Torsdag 20. november
Fredrikstad krematorium
kl 14.00 Steinar Willy
Lundberg
Gressvik kirke
kl 12.30 Inger Sofie Lier
Rolvsøy kapell
kl 12.30 Karl Jørgen Johansen
Spjærøy kirke
kl 11.00 Gunnar Ragnar
Bjerklund
Råde kapell
kl 12.00 Karin Holer
Rygge kirke
kl 12.00 Roger Sørlie

Fredag 21. november
Fredrikstad krematorium
kl 11.00 Astrid Elise Sagplass
kl 12.30 Ingrid Brorson
kl 14.00 Helen Fossum
Østre Fredrikstad
gravlunds kapell
kl 12.30 Kari Hammeren
Gressvik kirke
kl 11.00 Hansi Olafsen
Torsnes kirke
kl 12.30 Harry Lindalen
Undersbo kapell, Larvik
kl 13.30 Ann-Mari
Høyum Jacobsen

Arne Kr. Sollid

Arne Kristian Sollid er død. 13. september fylte han 75 år. Han var Fredrikstads første kultursjef.
Sollids navn var i 30 år knyttet til Fredrikstads kulturliv, først som biblioteksjef fra 1963 til 1980, deretter som kultursjef frem til han ble pensjonert i 1993.
Han var født på Rjukan, ble uteksaminert fra Statens Biblioteksskole i 1953 og var biblioteksjef i hjembyen fra 1954 til 1961. Til Fredrikstad kom han fra Romerike folkehøyskole der han hadde vært undervisningsleder. Han tok over sjefsstillingen på Biblioteket etter Kaja Stabell som hadde ledet virksomheten siden slutten av 1930-tallet.
Fredrikstad var på denne tiden uten politisk valgt kulturstyre, det var ingen kulturadministrasjon og følgelig heller ingen kultursjef. Da det såkalte utvidede kulturbegrep ble lansert på 1970-tallet, tvang dette imidlertid seg frem. Kulturadministrasjonen ble i første omgang lagt til den institusjonen som var mest utbygget på forhånd, nemlig biblioteket, og Arne Kr. Sollid ble i 1976 også kultursekretær.
Men oppgavene ble mange etterhvert, og en egen kulturadministrasjon ble en nødvendighet. I 1980 ble Sollid ansatt som kultursjef. Han flyttet med sine medarbeidere inne inn i nyoppussede lokaler i Fergestedsveien 5, der Navigasjonsskolens hadde holdt til.
Da Sollid kom til Fredrikstad i 1963 var Biblioteket en slags erstatning for det kulturhus byen manglet, – og fortsatt mangler. Her var kino, kunstutstillinger, teaterforestillinger og konserter. Som kultursjef kjempet Sollid hardt for at byen skulle få et nytt kulturhus, men det viste seg vanskelig å få til. Imidlertid var han med på etableringen av aktivitetshuset på St. Croix, og dette var noe av det han var mest fornøyd med å få gjennomført i sin tid som leder av byens kulturliv.
I tillegg til litteratur var Arne Kr. Sollid var musikalsk interessert. Fiolinen var hans instrument. Han begynte å spille som fem-åring, og frem til han var 15 år trodde nok både han og hans foreldre at han skulle bli utøvende musiker. Men det ble bøker og bibliotek i stedet. Da han kom til Fredrikstad ble han med i Allegro og senere i Fredrikstad Byorkester. Han sto også ofte for musikalske innslag ved kommunale sammenkomster, da gjerne sammen med pianisten Haakon Madsen. Noen ganger var også trekkspilleren Oddvar Svendsen med på laget.
Arne Kr. Sollid var formann i byhistoriekomiteen som ga ut de siste tre bindene av Fredrikstads bys historie. Fra og med den sjette utgaven, som kom i 1995, var han også med i komiteen som redigerte Fredrikstad Museums årbok Mindre-Alv. I utgaven som kom i høst skrev han om kunstneren Søren Begby.
Som pensjonist var Sollid svært aktiv. Han var formann i Fredrikstad Pensjonist akademi og for Plusskolen i Gamlebyen.

Mange jern i ilden

Lærer Liv Mevik Hovland fyller 70 år i dag. Hun var lærer på Hauge skole og har bodd på Rolvsøy siden 1977 da hennes mann Per ble utnevnt til sogneprest der.
Hun er født i Oslo. Foreldrene var Asta og Gustav Mevik. Faren var et markant lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole, og han var ofte taler ved møter og stevner i Østfold. Selv fikk hun også tidlig kontakt med Østfold. Som barn tilbrakte hun flere somrer hos foreldrenes venner på Lundeby i Råde. Under krigen ble hun et såkalt Røde Kors-barn sendt «på landet», til et tre måneders opphold hos sognepresten i Eidsberg.
Hun tok realskole og handelsskole og gikk ett år på Solberg folkehøgskole i Stavanger. Deretter arbeidet hun en tid i en bokhandel i Oslo, samtidig som hun leste lyrikk hos skuespiller Arne Thomas Olsen. I den sammenheng fikk hun også prøve seg som statist ved Oslo Nye Teater.
Men så gikk veien tilbake til skolebenken. Etter et kurs på bibelskolen, tok hun examen artium på norrøn linje ved Voss offentlige landsgymnas. Det var her hun traff ham som skulle bli hennes mann. Etter gymnaset var hun lærervikar i Oslo og Oppegård i noen år.
Paret giftet seg i 1960 og dro på bryllups.reise, – til Fredrikstad! I 1960 hadde nemlig indremisjonsselskapet sin generalforsamling her i byen, og på denne ble paret innsatt som misjonærer. De nygifte skulle ut på misjonsmarken på Madagaskar. Men først bar det til språkstudier i Paris, ettersom fransk var det offisielle språket på den store øya øst for Afrika.
De hadde fått en sønn før de dro sørover, og de fikk en sønn til under det vel fem år lange oppholdet på Madagaskar. For Liv ble det en tøff tid. Familien opplevde sykdom, og misjonærtjenesten måtte til slutt avbrytes.
I 1974 tok hun eksamen ved Sagene lærerhøgskole. Da hadde en tredje sønn kommet til. Per var da residerende kapellan i Oppegård, og Liv fikk arbeid ved Kolbotn skole. I 1977 ble Per Hovland utnevnt til sogneprest i Rolvsøy, og for byjenta Liv var dette en stor overgang. Livet som sogneprestens frue i prestegården var i den første tiden en ny og ukjent tilværelse. Imidlertid fant hun seg fort til rette, fikk gode venner og ble ikke minst tatt godt imot da hun ble ansatt som lærer ved Hauge skole. Her var hun ansatt frem til pensjonsalder.
Og selv om Per fra 1991 og i ti år fremover var domprost i Borg, fikk familien lov til fortsatt å bo i huset de hadde kjøpt i Helleristveien etter at prestegården var blitt revet.
I unge år var Liv Hovland med i Frelsesarmeen, og hun holder fortsatt kontakten med armeen.
Ellers har hun nok å gjøre som pensjonist. Hun er ofte ute i foreninger og lag for å snakke om sitt yndlingstema; Kvinner i Bibelen. Men også sangevangelisten Lina Sandells liv og virksomhet har hun holdt foredrag om. Hun er med i misjonsforeningen på Hauge, der hun også har mange gode venner. Og når hun er hjemme, strikker hun. Til en jul gledet hun hele familien med skigensere. Det ble i alt 16, alle med mønster.
Etter at ekteparet ble pensjonister, har de reist mye, blant annet til Israel og to ganger til Kina. Ellers er Gran Canaria et ofte besøkt reisemål.