Gå til sidens hovedinnhold

Massasje til psykisk psyke

Artikkelen er over 15 år gammel

Ungdommene på Post 20 slipper sovemedisiner for å falle til ro. Resepten: Lett fotmassasje.

Det er ikke lett å komme inn i psykiatrien med alternativ behandling. Fagutviklingsrådgiver og massør Marianne Istad på Veums post 20 har klart det med en fem liter stor bøtte massasjekrem, og en flaske lavendeldråper.
Nå er det rutine på avdelingen med fotbad og 15 minutters lett massasje før sengetid.
– Vi kan faktisk dra det så langt å si at ved lett fotmassasje forebygger vi bruk av tvangsmidler, sier Istad, som har ledet prosjektet.
Post 20 gir et akutt- og korttidstilbud til ungdom med alvorlig psykiske problemer som; krisesituasjoner, psykotiske tilstander, stemningslidelser, utviklingsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Slipper hang-over.

Marianne Istad viser til en prosjektrapport som hun har laget sammen med sine kolleger på Post 20. I ni uker fikk alle pasientene på avdelingen tilbud om fotbad og lett fotmassasje før de gikk til sengs. Massasjen ble kun gitt på hverdager, og alle som fikk massasje måtte neste morgen svare på spørreskjema. De som både fikk massasje og sovemedisiner fikk ikke lov til å svare.
– Ungdommene ble roligere når de fikk fotmassasje. De opplevde den som beroligende og søvndyssende. Og neste morgen slapp de hang-overen som en følge av medisinbruken, noe som igjen økte behandlingseffekten, sier Istad.
Med seg i prosjektgruppen har hun blant annet hatt spesialpedagog Charlotte Olavesen. Alle på avdelingen har blitt opplært av Marianne Istad.
– Å gi fotmassasje er en konkret og håndfast handling som vi ikke er vant til i psykiatrien. Massasjen har en positiv effekt på ansatte også, vi får roet oss ned på slutten av arbeidsdagen, sier Olavesen.

Banebrytende

.Istad og Olavesen presiserer at det kun dreier seg om lett fotmassasje. Ingen punkter blir trigget.
– Vi ønsker imidlertid å finne ut om det er den lette fotmassasjen eller kontakten mellom pleier og pasient som virker. De ansatte sitter med en-til-en kontakt i 15 minutter, og det er ikke så ofte vi har tid til det. Dette er en aldersgruppe som ikke får så mye berøring, sier Istad.
Hun vil nå gå i dybden med sitt forskningsprosjekt og samle dokumentasjon slik at metoden også kan komme andre psykiatriske avdelinger til gode. Ifølge Istad og Olavesen er lett fotmassasje i psykiatrien helt banebrytende.

Ikke merarbeid.

– Vi har søkt Sykehuset Østfold om cirka 700.000 kroner, men foreløpig har vi fått nei. Men vi gir oss ikke. Uten forskning kan vi heller ikke få en anerkjennelse for bruk av metoden, sier Istad.
Og Olavesen legger til:
– Det er dumt av sykehuset å ikke nyttiggjøre seg av den kompetansen vi nå sitter med. Vi snakker ikke om store beløp i forskningsøyemed, og dette betyr ikke merarbeid.

Tildelt 200.000 kroner fra Regionale barne- og ungdomspsykiatri i Oslo.


Fortsettelse neste side

Kommentarer til denne saken