Gå til sidens hovedinnhold

Ja, - Åledalslinjen er utsatt lenge nok!

Artikkelen er over 15 år gammel
I en leder i Fredriksstad Blad 20.09.05 tar man til orde for at opprustning av veinettet må opp på den politiske agenda. Det er riktig som det påpekes at Fredrikstad opplever en kraftig trafikkvekst. Køene blir lengre, trafikken stopper opp og både personer og næringsliv har problemer med å komme frem.
Like alvorlig er det at trafikkproblemene ødelegger boligområdene. Fredriksstad Blad nevner behovet for bygging av Åledalslinja. Ja,- befolkningen er utålmodige og krever at det blir fortgang i planene. Ny vei utenom Gressvik sentrum må bygges i Åledalen slik det er fastlagt i planene.
Den planlagte veitraseen sørover fra Ørebekk og utenom Gressvik sentrum blir 2 km lang. Den er et av prosjektene i Østfold pakke fase II og er stipulert til å koste 100 mill kr. Åledalslinja er lagt inn i kommunens arealplan. Planene er gamle, men med dagens trafikk er behovet for ny vei tvingende nødvendig. Slik er det også med Kråkerøybroen og andre prosjekter i Østfoldpakke fase II.
Trafikktettheten er nå i ferd med å kvele et tidligere trivelig lokalsamfunn! Det passerer mellom 15 og 18 000 biler i døgnet gjennom Gressvik sentrum. Trafikk i en slik størrelsesorden nærmer seg behovet for firefelts motorvei! I morgen- og ettermiddagstimene passerer 1000 biler i timen. Og dette skal være «Miljøbyen Fredrikstad»!
Trafikktetthet og antallet passerende biler er selvfølgelig det sentrale. Den store andelen tungtrafikk er imidlertid blitt et stort og voksende problem. Økt boligbygging, økende varetransport og stadig anleggsvirksomhet fører til stor trafikk av lastebiler og trailere, kranvogner og langtransporter. En hyggelig landevei er blitt en støyende motorvei.
Veien er overhodet ikke dimensjonert for slik trafikk og det har åpenbare konsekvenser både hva angår støy og trafikksikkerhet, støv, rystninger samt problemer for de myke trafikanter. Flere steder har vi problemer med å krysse veien. Dette gjelder jo særlig mindre skolebarn, småbarnsforeldre og eldre. I dag ville det vært utenkelig å legge en slik trafikkert vei gjennom Gressvik sentrum, et område der boligene ligger tett inntil veien.
Næringslivet opplever også problemene og er opptatt av en smidigere trafikkavvikling. Det er innen anleggs- og entreprenørvirksomhet i Onsøy interesse for bygging av Åledalslinja. Hva med muligheten for delfinansiering av veibyggingen med støtte fra næringslivet?
Dersom vi ikke handler nå, er vi ferd med å ødelegge byen vår. Trafikken øker og Fredrikstad «korkes igjen». Næringslivet, privatbilister og turistene/tilreisende kommer ikke frem. Og siste men ikke minst, trafikken presses ut i veier som ikke er skapt for slik trafikk, slik at boligområdene ødelegges.
Vi har altså felles interesse av å sette veibygging på den politiske dagsorden. Østfold pakke fase II bør bygges, med eller uten bomring. Vi forventer derfor at politikerne tar fatt i saken.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.