Line Henriette Hjemdal er en av fem nye visepresidenter på Stortinget denne høsten. Leder for Krf, Dagfinn Høybråten, er gjenvalgt som parlamentarisk leder.
- Det er en stor tillitserklæring å få vervet som visepresident i Stortinget. Det blir både spennende og krevende, sier Line Henriette Hjemdal til f-b.no.
Neste torsdag velges visepresidentene formelt, men det er allerede klart at KrF skal ha en av plassene og de innstilte på at Hjemdal skal være deres kandidat.

Dermed får hun blant annet oppgavene med å representere Stortinget og ha ansvaret for at Stortinget skal fungere som hus.
Hennes far, Odd Holten, var visepresident i det tidligere Lagtinget. Her var han visepresident fra 2001 til 2005 og president i Lagtinget fra 1997 til 2001.

Mer om presidentskapets oppgaver på Stortingets nettsider

Hjelmdal understreker at hun ikke vil glemme verken Fredrikstad eller Østfold.
- Østfold og Fredrikstad vil jeg tenke på hver eneste dag, sier hun.

Hjelmdal vil også fortsette som medlem i Energi- og miljøkomiteen.
- Jeg glad jeg også får fortsette med dette, sier hun og legger til at hun blir partiets talskvinne i denne komiteen.
- Sånn sett får Østfold viktige posisjoner, mener hun.

Her følger en fullstendig liste over KrFs representanter i komiteene:
Arbeids- og sosialkomiteen: Kjell Ingolf Ropstad
Energi- og miljøkomiteen: Line Henriette Hjemdal
Familie- og kulturkomiteen: Øyvind Håbrekke (2.nestleder)
Finanskomiteen: Hans Olav Syversen
Helse- og omsorgskomiteen: Laila Dåvøy
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: Dagrun Eriksen (1.nestleder)
Kommunal- og forvaltningskomiteen: Geir J. Bekkevold
Næringskomiteen: Rigmor Andersen Eide
Transport- og kommunikasjonskomiteen: Knut Arild Hareide (Leder)
Utenriks- og forsvarskomiteen: Dagfinn Høybråten