Ved forrige Stortingsvalg var valgdeltakelsen første stemmedag på 26,5 prosent. Denne gangen har den sunket til 23,6 prosent, men om det er et signal på synkende valgdeltakelse totalt er det alt for tidlig i å si noe om.
Antallet forhåndsstemmer, der stemmegivningen stengte sist fredag, har på sin side økt. Riktignok uten at man helt vet hvor mange Fredrikstad-borgere som har falt inn under denne kategorien.

De første lokale valgresultatene er ventet å komme ved halv elleve-tiden i kveld.

Slik kan du følge valget i kveld på f-b.no!

Slik ser fordelingen ut per valgkrets på antallet stemmer som ble avgitt søndag:
Stortingsvalg Deltakelse   Manntall
Fredrikstad 2009 søndag 13.09. % Pr 11.09.09
0001 Nordre Borge 297 27,0 1 102
0002 Torp 407 21,7 1 875
0003 Borge 218 23,6 924
0004 Sellebakk 638 23,6 2 704
0005 Nabbetorp 496 23,4 2 116
0006 Begby 653 33,6 1 944
0007 Torsnes 304 26,9 1 131
0008 Gudeberg 542 22,0 2 464
0009 Nylende 127 24,5 518
0010 Rekustad 467 24,1 1 941
0011 Ambjørnrød 423 25,7 1 645
0012 Hauge 554 23,4 2 370
0013 Trosvik 829 22,0 3 760
0014 Trara 699 21,0 3 325
0015 Nøkleby 874 21,9 3 985
0016 Rådhuset 283 13,9 2 041
0017 Cicignon 640 20,8 3 074
0018 Smertu 665 22,3 2 983
0019 Rød 465 27,3 1 704
0020 Lunde 424 25,7 1 650
0021 Manstad 345 25,3 1 364
0022 Gressvik nord 796 23,5 3 391
0023 Gressvik sør 624 26,9 2 324
0024 Slevik 441 26,1 1 690
0025 Engalsvik 223 23,9 934
0026 Haugerød 303 30,0 1 011
SUM 12 737 23,6 53 970
Forhåndsstemmer 7 726 14,3 53 970
Totalt pr 13.09: 20 463 37,9 53 970