Åpner for «Hvaler motell»

Planer: Arild Åserud kan tilføre Vesterøy både Rema-butikk, nytt motell og selskapslokaler bak bensinstasjonen. Men kommunen er kritisk til fjellsprengningen.																	    Foto: Google Street view

Planer: Arild Åserud kan tilføre Vesterøy både Rema-butikk, nytt motell og selskapslokaler bak bensinstasjonen. Men kommunen er kritisk til fjellsprengningen. Foto: Google Street view

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Investor Arild Åserud (66) legger til rette for en motell-etablering i Ødegårdskilen på Vesterøy. Også selskapslokaler er aktuelt.

DEL

Åserud har gjennom konsulentfirmaet Rambøll oversendt en reguleringsplan for behandling i Hvaler kommune med tittelen Ødegårdskilen Torg.

LES OGSÅ: – Her kan vi få inn Rema

Nå har kommunen allerede reagert negativt på en del av planen, som går på en betydelig utsprengning av fjellet i bakkant av den påtenkte bebyggelsen.

Utsprengningen vil øke arealet som kan bebygges, men det vil også bli en skarp skjæring i terrenget.

– Blir skjult bak bygget

– Skjæringen vil etter våre beregninger bli skjult bak den foreslåtte bebyggelsen, sier Åseruds rådgiver, Håvard Skaaden i Rambøll.

LES OGSÅ: Lanserer alternativ byarena

Kommunens plansjef Susanne Lund Johansen skriver i en vurdering at i slike prosjekter bør bygningene tilpasses terrenget, ikke omvendt.

Hun mener å ha god støtte for dette synspunktet i kommuneplanen for Hvaler.

Til politisk behandling

Hun ønsker allerede nå å få en sak opp til politisk behandling for å klarere om politikerne stiller seg bak hennes vurdering av sprengningsarbeidet.

– Det aktuelle området utgjør en vesentlig del av arealet som er satt av til bebyggelse, skriver hun i en e-post til Rambøll. Håvard Skaaden vil foreløpig ikke kommentere hva som skjer hvis kommunen sier nei til sprengningen.

LES OGSÅ: Høili og Ryen stiller opp

En Rema-butikk er motoren i prosjektet. Rema-skiltet er allerede tegnet inn på veggen i de planene som er sendt til kommunen.

En realisering av prosjektet vil innebære at dagligvarebutikkene i Ødegårdskilen vil ligge som perler på en snor med Coop, Kiwi og Rema etter hverandre.

Motell og selskap?

I reguleringsplanen har Åserud gått relativt bredt ut med beskrivelse av hva resten av bygget kan brukes til. Det er nevnt både kontorer, motell, overnatting og selskapslokaler.

Leiligheter er imidlertid ikke aktuelt. Fylkesmannen har uttalt seg negativt til nye leiligheter.

– Området innerst i kilen er lite egnet til boliger, både ut fra støybelastning, trafikksituasjonen og inneklemt beliggenhet, mener fylkesmannen.

Artikkeltags