Nei til å blande sport og kultur

Arena Fredrikstad vil ikke overta verken penger eller oppgaver som var tiltenkt fylkeskulturscenen. Men en samlokalisering med en ny videregående skole er aktuelt. Da kan fylkeskommunen gi drahjelp til arenaen.

Arena Fredrikstad vil ikke overta verken penger eller oppgaver som var tiltenkt fylkeskulturscenen. Men en samlokalisering med en ny videregående skole er aktuelt. Da kan fylkeskommunen gi drahjelp til arenaen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Arena Fredrikstad får ikke overta de planlagte tilbudene ved fylkeskulturscenen. – Det lar seg ikke kombinere, mener flere av byens ledende politikere.

DEL

Camilla Eidsvold, som er leder i kulturutvalget, sier det slik:

– Det er ikke mulig for Stjernen å møte Sparta til kamp i Blå Grotte. Like lite realistisk er det å lage en scene for dans, nysirkus, akustisk musikk og opera i en hockeyhall. Å kombinere en hockeyarena og en fylkesscene vil være galt for kulturen og idretten. Vi trenger begge deler, både en større kulturscene og en ny idrettsarena i byen, uttaler Eidsvold til FB.

– Råd til begge?

– Men har kommunen råd til å bygge både en fylkeskulturscene og en Arena Fredrikstad?

LES OGSÅ: Utredning til 7,6 mill. 

– Det får vi se på, sier hun.

Høyres Peter Kuran, som hele veien har stemt nei til å bruke penger på fylkeskulturscenen, ser heller ingen muligheter for å flytte kulturtilbudene til en Arena Fredrikstad.

Skal utredes: Politikerne ber om en mulighetsstudie for Blå Grotte. På bildet Marit Larsen. Arkivfoto: Johnny Leo Johansen

Skal utredes: Politikerne ber om en mulighetsstudie for Blå Grotte. På bildet Marit Larsen. Arkivfoto: Johnny Leo Johansen

SKAL UTREDES: Politikerne ber om en mulighetsstudie for Blå Grotte. På bildet er Marit Larsen. (Arkivfoto: Johnny Leo Johansen)

– Nei. Det lar seg ikke gjøre. Tilbudene er ikke kompatible. Vi må se om andre arenaer i Fredrikstad kan overta kulturtilbudene som var tenkt ved scenen på Værste, sier Kuran.

LES OGSÅ: Dette er drømmehallen til Begby 

I løpet av året skal det lages mulighetsstudier både for Blå Grotte og Østfold Kulturutviklings scene på Værste, K60, (tidligere Østfold Teater) for å se om de kan overta deler av de planlagte tilbudene ved fylkeskulturscenen. For Blå Grottes del er det aktuelt å se om scenen kan bygges ut og om akustikken kan bli bedre.

– Vi skal bruke 2015 til å skaffe oss en oversikt over hva som det er realistisk å få til. Fra SVs side har vi ikke lagt fylkeskulturscenen død, sier Eidsvold.

Samlokalisering

Fredrikstads kultursjef Ole-Henrik Holøs-Pettersen sier følgende om muligheten for å kombinere en fylkeskulturscene og en byarena:

– Det må i så fall bygges et eget kulturhus inntil arenaen.

LES OGSÅ: Stjernehall-salg gir penger til ishockeyhall og kulturscene 

En samlokalisering kan gi besparelser gjennom felles inngangsområde, toaletter og garderober, eventuelt spisesteder og andre felles tilbud.

Camilla Eidsvold peker også på den kommende videregående skolen i Fredrikstad. Hvis fylkestinget legger den til Værste, kan det være aktuelt å bygge den ved siden av en byarena og oppnå felles gevinster.

Flytte penger til arena?

Simen Nord (H) har på vegne av H og Frp foreslått å flytte 25 millioner fylkeskommunale kroner fra den planlagte fylkesscenen på Værste til byarenaen. Camilla Eidsvold (SV) mener fylkestinget vil si nei.

Vurderes: Østfold Kulturutvikling åpnet «Scene K60» på Værste i 2013. Kan tilbudet utvides? Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

Vurderes: Østfold Kulturutvikling åpnet «Scene K60» på Værste i 2013. Kan tilbudet utvides? Arkivfoto: Trond Thorvaldsen

VURDERES: Østfold Kulturutvikling åpnet «Scene K60» på Værste i 2013. Kan tilbudet utvides? (Arkivfoto: Trond Thorvaldsen)

LES OGSÅ: Ønsker stor arena på Tindlund 

– Hvorfor skulle flertallet gjøre det? Det er snakk om helt andre tilbud ved Arena Fredrikstad enn det en fylkesscene skulle gi, sier hun.

Ukjent med arenaønsker

Elin Tvete (Sp) er usikker på om en videregående skole i Fredrikstad kan samlokaliseres med en byarena. – Finnes det så store tomter? spør hun.

I juni skal fylkestinget bestemme seg for hvor den videregående skolen i Fredrikstad skal ligge. Tomtene som har pekt seg ut ligger på Værste og på Trosvikstranda. Tvete, som er leder i opplæring, kultur og helsekomiteen, sier at hun ikke har hørt noe fra Fredrikstads politikere om en eventuell samlokalisering med en Arena Fredrikstad.

LES OGSÅ: Byarena kan være klar i 2019 

– At anlegget er tenkt bygd ved siden av en ny videregående skole er ukjent for meg. Det har ikke vært en del av den politiske diskusjonen, sier hun.

Hvis de to anleggene skal samlokaliseres, må Fredrikstad-politikerne komme raskt på banen.

– Jeg vil lytte til ønskene fra Fredrikstad, sier hun.

Å leie er uaktuelt

Fylkestinget har gitt noen signaler for tomtevalget: Fylkeskommunen skal kjøpe tomt og selv drive skolen. Å leie er uaktuelt.

– Jeg er usikker på om Fredrikstad kommune vil kjøpe tomt for byarenaen. Jeg vet heller ikke om det er plass til Arena Fredrikstad på de tomtene som administrasjonen ser på. Etter det jeg vet har det ikke vært en problemstilling, sier hun.

LES OGSÅ: Du bestemmer hvordan det torvet skal bli

Elin Tvete kan ikke love innbyggerne at penger som var avsatt til fylkesscenen kan brukes til Arena Fredrikstad, slik Høyre og Frp har gått inn for i fylkestinget. Men hun vil legge stor vekt på Fredrikstads ønsker.

– Vi skal jobbe for å gi kulturlivet i Fredrikstad og Østfold den boltreplassen de trenger for å videreutvikle seg og vokse, men da må Fredrikstad komme på banen og velge det de ønsker at det skal satses på. Fredrikstad har fått sin andel av de regionale kulturhusmidlene, men vi venter fortsatt på prosjektet som skal utløse de nasjonale midlene, det var jo der fylkesscenen var inne i bildet, påpeker Tvete.

Artikkeltags