Kommuneplanens arealdel kommer ut på høring i disse dager, og fristen for å komme med innspill er 1. april. Plandokumentene, høringen og lovens bestemmelser om arealdelens rettslige konsekvenser er neppe vårens vakreste eventyr.

Men, det dreier seg heller ikke om noen aprilspøk. Arealdelen vil i stor grad styre hva som skal bygges hvor i Fredrikstad. Arealdelen medfører derfor en betydelig fordeling av verdier, både økonomiske og andre. Kommunens administrasjon har sagt mye om hva den tenker i utkastet som nå kommer på høring. Etter hvert skal også politikerne i bystyret tilføre sine meninger om byggehøyder, prosentfordelingen 60-30-10, markagrenser, eplehagefortetting og plankravsbestemmelser - for å nevne noen av ingrediensene som skal oppi gryta det nå røres i.

Selv om ikke alle får det som de vil, så kan ditt innspill likevel bidra til at vi får en arealdel med reelle avklaringer og tydelige prioriteringer om Fredrikstads fremtid.

Kjenn din besøkelsestid. Altfor ofte engasjerer ikke folk seg før gravemaskinene begynner å jobbe på nabotomta. Da er faren stor for at toget har gått. Utbyggere, grunneiere, beboere og organisasjoner bør derfor ta seg tid til å lese dokumentene som nå legges ut på høring. Sett deg inn i hva utkastet til ny arealdel betyr for deg og dine interesser. Hvis du ikke har gjort det allerede, så bør du våkne nå. Hvis ikke går du fort glipp av muligheten til å si sin mening.

Klar tale. Hvis du med klar tale fremmer dine synspunkter i høringsrunden, så kan du være med på å gjøre Fredrikstads nye kommuneplan bedre. Det skyldes ikke bare at din mening kanskje får gjennomslag. Planen kan bli bedre fordi engasjement, debatt og innspill til høringen får interessekonfliktene og uenighetene i kommunen opp på bordet. Gjennomtenkte og klare innspill er på den måten med på å gi politikerne et bedre grunnlag når de skal ta beslutninger. Selv om ikke alle får det som de vil, så kan ditt innspill likevel bidra til at vi får en arealdel med reelle avklaringer og tydelige prioriteringer om Fredrikstads fremtid. Og så slipper du å angre på at du satt med hendene i fanget og ikke sa din mening.