Kan du krysse av på disse punktene bør du bytte jobb

FEIL JOBB: Østfold har landets høyete legemeldte sykefravær. Kan det være fordi mange er i feil jobb? Illustrasjonsfoto

FEIL JOBB: Østfold har landets høyete legemeldte sykefravær. Kan det være fordi mange er i feil jobb? Illustrasjonsfoto Foto:

Ekspert sier det ikke alltid lønner seg å være lojal i arbeidslivet.

DEL

Det legemeldte sykefraværet er stigende i Norge. Nordland og Østfold har det høyeste sykemeldte fraværet på 6,2 prosent. Det viser tall fra NAV. Nå mener ekspert at det kan ha sammenheng med at mange er i feil jobb.

Charlotte Sørensen har skrevet en masteravhandling som tar for seg lojalitet i arbeidslivet. Hun gir Fredriksstad Blad fem konkrete punkter som tyder på at du bør vurdere å bytte arbeidsgiver.

– Å ha kjedelige arbeidsoppgaver kan alle leve fint med, men når det tas beslutninger som en kjenner ned i magen ikke er bra, så står man i feil ende, mener Sørensen.

Mange føler seg fanget i jobben

Lojalitetskonflikter oppstår særlig i bedrifter med nedbemanning og omstrukturering. Gjerne når ansatte får oppgaver som tradisjonelt har tilhørt andre kolleger. Et gjentakende problem er når økonomiske rammer gjør at en ikke kan utføre en tjeneste så godt som en vil.

FORSKET PÅ TEMA: Charlotte Sørensen mener flere burde vurdere om de har riktig jobb.

FORSKET PÅ TEMA: Charlotte Sørensen mener flere burde vurdere om de har riktig jobb. Foto:

– En kan gjerne ikke utføre oppgaver etter standarder en har hatt tidligere, eller standarder satt gjennom utdanning. Det er særlig når du kjenner at du går på akkord med deg selv det blir problemfylt, forklarer hun.

– Hva skal en gjøre som arbeidstaker i en slik situasjon?

 – Da må en stille seg spørsmål som «er dette bra for meg» og «vil jeg være med på dette», sier Sørensen, som mener dette er problematikk som gjelder i de fleste bransjer

Sørensen mener noe av problemet er at mange kan føle seg fanget i jobben.

– Ofte kommer beslutningene som gjør at en føler at jobben ikke er bra for en «ovenfra» fra sjefen sin. Særlig når en føler at en ikke har handlingsrom til å utføre oppgavene sine, forklarer Sørensen. 

Fører til sykmeldinger

At mennesker direkte mistrives i jobben er utfordrende for velferdsstaten Norge, da det fører til sykmeldinger, mener Sørensen. Hun forklarer at mange gjerne står i jobben lenger enn de bør.

– Burde en holde ut i jobben sin?

– Når man er ung er en nok villig til å bytte jobb oftere enn eldre. Mange har erfart at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre siden. Så det er ikke enkle beslutninger, sier Sørensen.

 – Det tar mye energi og krefter når du ikke har det bra. Jeg tror det er ganske viktig at en kjenner etter om en er på riktig arbeidssted. Når man går for lenge på akkord med verdiene sine setter det seg i kroppen. En blir rett og slett syk av det. Vi vet at veldig mange er sykemeldt på grunn av plager som er psykosomatiske.

Dette er tegnene på at du har feil jobb

1. Når du kjenner at du går på akkord med verdiene dine.

2. Når du gruer deg nesten hver gang du skal på jobb.

3. Når jobben preger deg i for stor grad fysisk og psykisk på hjemmebane.

4. Når du ikke opplever noen form for selvrealisering i jobben og ikke har mulighet til å påvirke situasjonen på arbeidsplassen.

5. Når konflikter på arbeidsplassen overskygger jobben som skal utføres.

Marie Lindén er virksomhetsleder på Krisesenteret i Fredrikstad. Her har hun jobbet i to år og er lykkelig i jobben sin. Det har hun ikke alltid vært, og har tidligere kjent på flesteparten av punktene nevnt over i andre jobber.

– Da har du tre valg. Skal du kjempe for interne endringer, forlate skipet, eller bare tolerere det. Jeg har prøvd flere ting. De fleste arbeidstakere prøver nok å være lojale, tror Lindén, som mener ansatte selv har et ansvar for å si fra at en opplever arbeidssituasjonen slik.

FIKK DRØMMEJOBBEN: Marie Lindén forklarer at hun slet med lojalitetskonflikt i sin gamle jobb. I dag har hun drømmejobben sin på krisesenteret.

FIKK DRØMMEJOBBEN: Marie Lindén forklarer at hun slet med lojalitetskonflikt i sin gamle jobb. I dag har hun drømmejobben sin på krisesenteret. Foto:

Damen mener at en har et ansvar selv for å si fra at en har en slik arbeidshverdag. Hvis ikke er det lite håp om å endre på situasjonen.

– Jeg har til og med beklaget til tidligere arbeidsgivere for at jeg ikke har stått opp for det jeg trodde på. Jeg prøvde i unnskyldningen å si at det var min feil at jeg ikke hadde gjort noe med problemet før jeg sluttet. Jeg burde gjort det jeg trodde på, sier hun.

– Jeg hadde heldigvis en ny jobb jeg kunne gå til. Nå har jeg fått drømmejobben som jeg lengtet etter i mange år. Jeg har fått det langt bedre etter at jeg byttet jobb, forteller Lindén til Fredriksstad Blad.

Artikkeltags