Vil stoppe dem som varsler andre

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) går nå ut med en felles uttalelse om kontrollvarsling, og vil dette til livs.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) går nå ut med en felles uttalelse om kontrollvarsling, og vil dette til livs. Foto:

Av

Mener det bør få konsekvenser for jobben deres.

DEL

(broom.no)  Lastebileierne og yrkessjåførene er enige: Kontrollvarsling er en trussel både for trafikksikkerhet og konkurransevilkår.

Nå går Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ut med en felles uttalelse rundt dette.

– Hvis du varsler en kontroll, bidrar du til at trafikkfarlige sjåfører og kjøretøy slipper unna, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og leder i NTF, Lars M. Johnsen.

Skremmende

Nå vurderes det om kontrollvarsling kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

– Kontroll av tunge kjøretøy og yrkessjåfører er ment for å gjøre veiene tryggere og luke ut verstingene som ikke bare utkonkurrerer norske transportører på pris, men som også utgjør en reell trafikkfare, forteller Johnsen.

Han synes det er skremmende at kontrollene jevnlig varsles på lukkede Facebook-sider, og at så mange åpenbart ikke ser problemet med å bruke disse kanalene.

Varsling av kontroller vil undergrave det viktige arbeidet myndighetene gjør, og føre til at de som ikke har rent mel i posen kan slippe unna.

Lars M. Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund

Mange av kontrollene er fellesaksjoner utført av Statens vegvesen, politiet og Arbeidstilsynet. Her blir det kontrollert alt fra kjøretøytilstand, bruk av narkotika, trafikkfarlige legemidler og alkohol til at den ansatte får riktig lønn og diett.

– Det er umulig for en sjåfør å vitepå forhånd hva som skal kontrolleres. Når kontrollen varsles, risikerer en derfor at ruskjørere og trafikkfarlige kjøretøy går under radaren, forteller Geir A. Mo.

NLF og NTF er enige om at det er nødvendig med veikontroller, ikke minst på bakgrunn av det økende antall utenlandske transportører i Norge.

Må få konsekvenser

Forbundene har derfor overfor myndighetene krevd flere og grundigere kontroller for blant annet å bedre veisikkerheten, og for å sikre rettferdige konkurransevilkår og hindre sosial dumping innenfor transportbransjen.

Saken fortsetter under bildet.

– Hvis du varsler en kontroll, bidrar du til at trafikkfarlige sjåfører og kjøretøy slipper unna, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo (t.v.) og leder i NTF, Lars M. Johnsen.

– Hvis du varsler en kontroll, bidrar du til at trafikkfarlige sjåfører og kjøretøy slipper unna, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo (t.v.) og leder i NTF, Lars M. Johnsen. Foto:

– Varsling av kontroller vil undergrave det viktige arbeidet myndighetene gjør og føre til at de som ikke har rent mel i posen kan slippe unna kontroll. Sjåførene som varsler kontroller er ofte tilknyttet en konkret transportbedrift, og varslingen vil derved undergrave egen bedrift og arbeidsplass. I en arbeidskontrakt bør det være tydelige retningslinjer knyttet til adferd i sosiale medier som kan knyttes til ansettelsesforholdet. Varsling kan være et klart brudd på disse retningslinjene og det kan derved få konsekvenser for ansettelsesforholdet, mener NTF-leder Johnsen.

Sammen med NLF-direktør Mo ønsker nå Johnsen at flere transportbedrifter tar opp temaet med sine ansatte for å mane frem en bedre kultur.

– For mange oppleves kontroller som et nødvendig onde. Det er viktig å huske på at uten disse kontrollene har vi liten eller ingen oversikt over tilstanden på utstyret og sjåførene som sitter bak rattet. Dette blir bare enda viktigere jo sterkere den internasjonale konkurransen blir, avslutter Mo. (ANB)

Artikkeltags