Ved utgangen av mai var det 3.928 helt ledige i Østfold. Det er 560 færre enn ved samme tidspunkt i fjor, en nedgang på 12 prosent, opplyser  Britt Tunby, komunikasjonssjef i NAV.

I Fredrikstad er det nå 1.119 helt ledige. Det er 2,8 prosent av arbeidsstyrken, så vidt over landsgjennomsnittet. Nedgangen i forhold til i fjor er på 109 personer (ni prosent).

Størst tilbakegang av Østfold-kommunene har Sarpsborg. Byen har nå 684 helt ledige, en nedgang på 170. I prosenter snakker vi om en nedgang på 20.

Moss har 546 ledige, en nedgang på 41, hvilket gir en prosentvis nedgang på sju prosent.

Halden står bokført med 394 helt ledige, en nedgang på 95 (19 prosent.)

Askim har 285 helt ledige, en nedgang på 15 (ni prosent).

På landsplan er ledigheten nå på 2,6 prosent. Lavest ledighet er det i Sogn og Fjordane (1,4 prosent). Høyest ledighet er det i Rogaland med 3,9 prosent.