Fasvo-gjengen vartet opp fergepassasjerene

17. oktober er jobbfruktens dag og det ble markert på byens ferger.