Arbeidsledigheten stiger mest i Strömstad

Grensekommunen har de høyeste ledighetstallene i hele nordre Bohuslän. Totalt er nå 529 av kommunens 5944 arbeidsføre innbyggere ledige.