Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsgiver må våkne, mangelen på sykepleiere må løses

«Når mangelen på sykepleiere blir stor nok, så må det dyre løsninger til for å mobilisere nok kompetanse for å ivareta liv og helse for pasientene.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Våkne opp! Du har forsovet deg. Det er lenge siden Norsk Sykepleierforbund sa i fra til arbeidsgiver og politikerne at de må våkne opp på grunn av sykepleiermangel og at det vil bli kritisk for helsevesenet. Det mangler nesten 7000 sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre i Norge nå, i følge NAV sin siste undersøkelse. Det er 1800 flere enn for bare ett år siden. Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er et samfunnsproblem som må løses.

Sovet i timen!

Hva har arbeidsgiver og politikerne gjort i mellomtiden?

Sykepleierne på Sykehuset Østfold merker mangelen godt. Det er spesielt vanskelig å få tak på spesialsykepleiere og jordmødre, men det merkes godt på de andre avdelingene også. Erfarne sykepleiere er vanskelig å få tak på, og spesielt hvis sykehuset søker etter en spesiell sykepleierkompetanse. Dette går utover pasienter og det gir utfordringer for ledere og kollegaer. NSF på sykehuset Østfold har skrevet utallige bekymringsmeldinger siste årene og meldt i fra på alle ledernivåer. Siste års pandemi har virkelig synliggjort hvor viktig det er å ha nok sykepleiedekning for å ivareta pasientene og hvor vanskelig det er å rekruttere.

Det blir dyrt å tenke kortsiktig

Når mangelen på sykepleiere blir stor nok, så må det dyre løsninger til for å mobilisere nok kompetanse for å ivareta liv og helse for pasientene. Dette merket Sykehuset Østfold ved påsketider. Spesialsykepleiere og sykepleiere på intensivavdelingen har jobbet enormt mye siste året. Høy arbeidsbelastning, mye overtid, doble vakter har preget livet deres.

Det har vært lite tid med familie og venner. Fritiden har stort sett blitt brukt til å hvile og lade batteriene til neste vakt. Når smittetrykket økte ved påsketider og de svenske vikarene uteble, sa de ansatte på intensiv at nok var nok. Anerkjennelse og applaus var ikke nok til at de ønsket å jobbe mer enn de allerede hadde gjort.

Siste årets opplevelser og arbeidsbelastning hadde nådd et bristepunkt. Dette førte til at arbeidsgiver var nødt til å stoppe operasjoner og omdisponere personell til å jobb på intensiv. I tillegg måtte de lokke med høyere tillegg for at intensivsykepleiere, med den dyrebare og viktige kompetansen, ville jobbe ekstra og overtid.

Høy arbeidsbelastning

Det er lett å tenke at det er pandemien som er årsaken til dette. Men når NSF har undersøkt overtid og merarbeid og tatt vekk de timene som er merket med korona, så tilsvarer det ca 14 årsverk i 2020 på bare intensivseksjonen. Og i første kvartalet i år er det allerede kommet opp i fem årsverk. På akuttmottaket har det vært enda mer overtidsarbeid. Der tilsvarer det for 2020 16 årsverk.

Og tallene for i år er ca sju årsverk. Vi kunne sett på tallene for 2019 og 2018 og de ville også vist et betydelig overforbruk av merarbeid og overtid. Det sier noe om grunnbemanningen på sykepleiere. Her kunne sykehuset spart betydelige summer hvis de kunne unngått å betale overtidsarbeid.

En undersøkelse som NSF på Sykehuset Østfold har utført i april/mai, viser at den viktigste årsaken til at sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre slutter i jobben sin eller vurderer å slutte er den høye arbeidsbelastningen. Nest etter det så sier de at lønnen er for dårlig i forhold til de oppgavene og belastningene de står i. Og det er nettopp dette som er bakgrunnen for streiken som over 300 helsearbeidere i Unio på sykehusene står i. Vi ønsker ikke streik. Vi kan avslutte streiken så snart Spekter kommer tilbake til forhandlingsbordet med et bedre tilbud. Denne streiken må Spekter og helseforetakene selv ta ansvaret for. Det er opp til arbeidsgiver å løse dette på en god måte slik at streiken kan avsluttes.

Våkne opp!

Sykehusene mangler kvalifiserte folk blant våre grupper spesielt sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Rekrutteringsutfordringene i sykehusene er et samfunnsproblem som må løses. Skal vi kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også i fremtiden, må rekrutteringen bli bedre. Lønna til Unios grupper må derfor opp og arbeidsbelastningen må ned.

Ved en feil ble innlegget først publisert med en melding om at det var skrevet før streiken ble avblåst.
Streiken til Unio i KS ble avsluttet fredag. Unio Spekter (sykehusene) streiker videre. Red. 08.06. klokken 08.40.

Kommentarer til denne saken