Sommerskolen 2021 var en enorm suksess som betydde svært mye for mange barn og familier i kommunen vår. En Ap-ledet posisjon skroter dessverre dette viktige, sosialt utjevnende og gode gratistilbudet i budsjettet for 2022.

Etter tilskudd fra regjeringen Solberg kunne Fredrikstad kommune sommeren 2021 tilby over 7.000 plasser med gratis sommerskoleaktiviteter for elever i grunnskolealder. Dette var ekstra viktig etter at elevene hadde et år bak seg med ulike smitteverntiltak både på skolen og i fritiden.

Elevene fikk nå en arena der de kunne delta i gratis faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Pandemien er dog ikke over, ved starten av 2022 har barn- og unge allerede erfart ulike smittevernstiltak – derfor er det minst like viktig med en god sommerskole i 2022 som det var i 2021.

Høyre er bekymret for situasjonen i Fredrikstadskolen fordi så mange piler peker i feil retning, samt faren for at noe av dette kan forsterkes på grunn av pandemien. For det første bekymrer det enorme forfallet og den manglende evnen og viljen Arbeiderpartiet og posisjonen har til vedlikehold av skolebygg. Dette gir både elever og ansatte uverdige arbeidsforhold.

For det andre bekymrer den negative utviklingen i faglige resultater som viser et lavt og fallende mestringsnivå i skolen, noe som er bekymringsfullt fordi det kan føre til at færre av kommunens elever er rustet til å gjennomføre videregående opplæring. Videre ser vi også mange elever med psykiske helseutfordringer, og at altfor mange elever opplever et utrygt skole- og læringsmiljø i Fredrikstadskolen. Dette er ille – for læring blir vanskelig når et barn har det vondt på skolen.

Pandemien og ulike smittevernstiltak kan bidra til å forsterke dette utviklingsbildet, derfor er gode gratis sommeraktiviteter og en sommer å glede seg til også i 2022 – det minste vi kan gjøre for elevene i Fredrikstad.

I samarbeid med frivilligheten og lokale krefter innen idrett og kultur ble sommerskoletilbudet 2021 et godt lokalt tilpasset tilbud som betydde svært mye for mange i Fredrikstad. Sommerskolen er et viktig tilbud som gir elever morsomme kurs og aktiviteter, dette bidrar til mestring, læring og sosialt fellesskap. Tilbudet er gratis for alle elever, er inkluderende og sosialt utjevnende, slik bidrar sommerskolen også til å gi et meningsfylt ferietilbud for lavinntektsfamilier.

Kommunen må prioritere tøft i årene fremover, men det må tas helt andre grep for å få kommunens økonomi på rett skjøl enn å kutte ut sommerskolen. Skarve 3 millioner ville det kostet å gi barna et godt sommerskoletilbud i 2022 – men dette er altså ikke barna våre verdt for det sittende flertallet.

Sommerskolen bør være et gratis aktivitetstilbud hvert år.

Det er rett og slett veldig trist at det rødgrønne flertallet kutter ut sommerskolen, et tilbud som svært mange barn- og unge har gledet seg til som et lyspunkt i en ellers tung tid.

Skam dere!