Arbeiderpartiet er tause som «østers» om kostnader i bypakken

Sykkelekspressvei med to felter i tillegg til gangvei er sentralt når Høyre kritiserer kostnadene ved bypakken på FV 109. Modellen er fra Gullskåret. Illustrasjon: Statens vegvesen og Multiconsult

Sykkelekspressvei med to felter i tillegg til gangvei er sentralt når Høyre kritiserer kostnadene ved bypakken på FV 109. Modellen er fra Gullskåret. Illustrasjon: Statens vegvesen og Multiconsult

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Pål Porsmyr, Høyre: – Er det slik å forstå at Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere SV, MDG og Bym fortsatt har som intensjon at bilistene skal betale uten hensyn til hva de får igjen?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en kronikk om utbygging av FV109 Råbekken – Rolvsøysund den 6. mai, ga Høyre en beskrivelse av hvordan det er mulig å redusere kostnadene med ny FV109 og allikevel få et fullverdig prosjekt som tar hensyn til bilistene, kollektivtrafikken, næringsdrivende, gående og syklende. Dette var forut for at samferdselsminister Jon Georg Dahle bare noen dager senere varslet full stans i nye byvekstavtaler eller bompengepakker hvis det ikke skjedde kostnadskutt.

Jeg registrerer økende motstand mot ytterligere bompengeprosjekter. «Folkeaksjonen mot bompenger» har flere steder større oppslutning enn de etablerte partiene. For alle partier er dette et tydelig signal fra befolkningen når det gjelder bompenger og hva bompengene faktisk brukes til. Jeg har full forståelse for at bilistene blir sinte når ingenting eller veldig lite går til bedre fremkommelighet for bilistene. Bilistene blir da en melkeku til fordel for kollektivtrafikken og syklistene. Er dette rettferdig eller trenger vi å tenke mer på fellesskapsløsninger?


Flere politiske partier lokalt mener noe om bypakka, bompenger og en byvekstavtale for Nedre Glomma som skal utløse midler til blant annet kollektivtiltak. Tydeligst har dette fremkommet på høyresiden i politikken. Fremskrittspartiet er klare i sin sak. De ønsker ikke bompenger. Venstre og Kristelig Folkeparti mener man ikke kommer utenom bompengefinansiering, men at vi må se på mulige kostnadsbesparende tiltak.

Høyre har som nevnt innledningsvis allerede sagt klart fra om at vi må se på kostnadene i prosjektene, og at bilistene også må få noe igjen for utbyggingen i Nedre Glomma. Det er direkte usosialt om bilistene ikke skal få bedre fremkommelighet i trafikken, men kun betale for kollektivtiltak og gang- og sykkelveiløsninger.

Fredrikstad Høyre erkjenner at vi får ikke nye veier uten bompengefinansiering, men dette kan ikke skje til enhver pris.

Men det mest påfallende er at Arbeiderpartiet er tause som «østers» i denne debatten. Er det slik å forstå at Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartnere SV, MDG og Bym fortsatt har som intensjon at bilistene skal betale uten hensyn til hva de får igjen? Vi har ikke registrert noen utspill i mediene fra disse partiene hvor de tar til orde for å se hvordan kostnadene i Bypakke Nedre Glomma kan reduseres. Denne tausheten bør bekymre alle som er genuint opptatt av å få mest mulig ut av hver krone som vi investerer i vei og samferdsel.

Fredrikstad Høyre erkjenner at vi får ikke nye veier uten bompengefinansiering, men dette kan ikke skje til enhver pris. Dessuten må vi ha staten med på spleiselaget når vi snakker om riks- og europaveier. Bilistene må også få noe mer tilbake enn bare en regning fra bomselskapet for å ha kjørt gjennom bomringen. Hovedmålet må være bedre fremkommelighet for alle!

Høyresiden i Fredrikstad er enige om at vi trenger nye veier, men har litt ulikt syn på finansieringen. Selvfølgelig er det behagelig om staten tar hele regningen, men det er ikke politisk flertall for dette i denne stortingsperioden.

Fredrikstad Høyre ønsker å se helheten i hele Fredrikstad kommune. Det trengs virkelig forbedringer flere steder enn bare FV109. Vi må ikke glemme RV22 (tidligere 111) fra Årum til Øra. Dette er en viktig ferdselsåre, spesielt for næringstrafikken. RV22 ligger dessverre ikke inne i bypakka eller NTP.

Fredrikstad Høyre har nylig syklet Fredrikstad på tvers fra Skjæløy til Skjærviken. Det ga deltagerne et interessant møte med veistandarden i kommunen. Det er vanskelig å forstå at vi skal prioritere en sykkelekspressvei mellom Råbekken og Rolvsøysund når flere områder i kommunen mangler en ordinær gang- og sykkelvei. Spesielt strekningene FV116 Skåra – Elingårdskilen og FV110 Begby – Borge kapell er farlige. Sistnevnte strekning er heldigvis vedtatt utbedret av fylkestinget.

Fredrikstad Høyre ønsker en veiutbygging som bidrar til at Fredrikstad blir innbyggernes kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken