Arbeidene med gang- og sykkelvei langs Haldenveien kan starte til sommeren – klage førte ikke frem

Artikkelen er over 1 år gammel

Allerede til sommeren kan trolig spaden stikkes i jorda for den etterlengtede gang- og sykkelveien langs Haldenveien. Fylkesmannen har nå avvist klagen fra beboere i området på kryssløsningen ved Borge skole.