Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt å gå for en mer generell trygdefinansiering av tannbehandling for alle voksne. Høyre er skeptisk, fagmiljøet er skeptisk. Jeg er bystyrekandidat for Høyre og deler partiets skepsis, men det er som fagperson jeg skal forklare deg hvorfor.

Med generell dekning av tannhelsetjenester vil man tenke seg at deler av alle voksnes tannlegeregninger dekkes over et statlig eller kommunalt budsjett. At tjenesten skulle bli gratis, er det nok ingen som tenker seg, så egenandeler må nok påregnes. Har man da et stort behandlingsbehov blir nødvendigvis også egenandelene mange og store . Dette gjør at de svakeste av oss fortsatt ikke har penger til inngangsbilletten og støtten til tannbehandling vil gå til dem som har ordnet økonomi og allerede idag kan betjene sine kostnader. Har man man lave årlige kostnader, blir støtten også helt ubetydelig.

Høyre mener det vil være mer hensiktsmessig å bygge videre på Helfo-refusjonsordningen vi har i dag. Den kan tenkes utvidet til å omfatte flere grupper med behov eller støtten til den enkelte behandling kan justeres opp.

Generelle ordninger treffer sjelden dem som trenger den mest. Det er idag en refusjonsordning for tannbehandling for enkelte grupper, med enkelte sykdommer, uvanlig store behandlingsbehov eller høyrisikogrupper. Ordningen treffer en del som trenger det, men det vil alltid være noen som trenger mer støtte enn den som er tilgjengelig i dag.

Høyre mener det vil være mer hensiktsmessig å bygge videre på Helfo-refusjonsordningen vi har i dag. Den kan tenkes utvidet til å omfatte flere grupper med behov eller støtten til den enkelte behandling kan justeres opp. Men først og fremst bør støtten gå til de gruppene med svakest tannhelse og størst kostnader.

En tannhelsereform vil uansett være avhengig av et stortingsflertall og fremstår som noe malplassert før et lokalvalg. Tviler ikke på at intensjonen er god, men den fremstår som populistisk.

Høyre mener vi må sørge for at offentlige støtteordninger treffer dem som trenger det mest. Tennene kommer alltid til å være en del av kroppen, men behandlingen av dem bør ikke dekkes av det offentlige på generelt grunnlag. Håret og hud er også en del av kroppen, men pleie av det blir den enkeltes ansvar.