Gå til sidens hovedinnhold

Aps behandling av arealplanen er ikke næringsvennlig

– Endring av næringsområder til boligområder i dag vil skape usikkerhet på kort sikt og lite fremtidsrettet med tanke på Fredrikstad som en aktiv næringslivsby med mange flere arbeidsplasser, skriver Høyres Tor Prøitz.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Ap vil gå inn for å endre et næringsområde til boligområde på Gressvik. Igjen markerer Ap sin påståtte næringsvennlighet ved å gjøre det vanskeligere for næringslivet. Uttalelser fra både planutvalgsleder og ordfører hevdet at Fredrikstad Marineservice ikke vil få endrede betingelser når området blir omdisponert til boligområde.

Dette er direkte galt! Det vil kunne hindre virksomhetens utvikling da bestemmelser for et boligområde vil vektlegge andre premisser enn om det fortsatt vil være et område for næringsutvikling. Selv med en godvilje fra Fredrikstad Ap sin side til en utbygging av en næringsaktivitet, kan det likevel skje at fylkeskommunen og/eller Fylkesmannen vil legge inn innsigelser på planer som vil være i strid med boligområdets retningslinjer. Dermed kan konflikten oppstå og næringsinteressene vil tape.

Det er bemerkelsesverdig at Fredrikstad Ap fortsatt ikke har fått med seg at næringslivet ber om bedre vilkår for å drive virksomhet i kommunen. Dette gjelder bl.a. arealer for næringsutvikling. Prosessene for å legge ut næringsarealer er lange. Tofteberg ble foreslått for ca. 10 år siden, men ble lagt på is etter forhandlinger med Fylkesmannen. Nå nærmer Tofteberg seg som et aktuelt område, men fortsatt er det flere år før det kan være et aktivt næringsområde. Går vi 10 år tilbake var det en viktig strategi å satse på transformasjon av gamle næringsområder. Værste er et slikt område hvor det har skjedd en utvikling som passer godt sammen med nærheten til sentrum.

Et annet område er deler av Øra hvor DeNoFa ønsker å rydde opp i gammel bebyggelse for å satse på ny industri. Fylkeskommunen har lagt inn innsigelse på dette slik at transformasjon vil kunne hindres. Altså vil tiltak beskrevet i tidligere arealplaner ha stor negativ effekt på industriutviklingen mange år senere. Dette ser vi i dag. Næringslivet kan ikke leve med prosesser som foregår over mange år og dermed ikke være forutsigbare.

Endring av næringsområder til boligområder i dag vil skape usikkerhet på kort sikt og lite fremtidsrettet med tanke på Fredrikstad som en aktiv næringslivsby med mange flere arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken