Nå er tiden klar for å ta en debatt vi ikke har tatt i det norske samfunnet. Hva gjør vi med koronarestriksjonene dersom vaksinene skulle slutte å virke, og vi ikke lengre har et våpen mot koronaviruset? Skal vi da bare fortsette med dagens tiltak, knyttet til arrangementstopp, innreisekarantene og reiserestriksjoner, forbud mot forsamlinger, anbefalinger om å ikke møte andre, og alle andre inngripende tiltak mot koronaviruset, selv om det skulle pågå i flere år? Eller må vi bare erkjenne at vi kommer til et tidspunkt hvor ting har vært stengt lenge nok, og vi bare må åpne opp, selv om vi ikke har kontroll?

Jeg mener vi da må åpne opp, men jeg håper selvsagt at vi unngår å komme i det dilemmaet fordi vaksinene tar knekken på sykdomsbyrden i løpet av et halvt år nå.

Les også

Ungdom på videregående: – Vi visste ikke hvor godt vi hadde det

Slik jeg ser det kan vi ikke fortsette å holde Norge, EU og verden nedstengt med reisekarantener, arrangementsforbud, nedstenging av servicetjenester, butikker og bevegelsesrestriksjoner i flere år for å beskytte liv og helse for enhver pris. Da vil kostnaden for folks psykiske helse, depresjon, sosial isolasjon, ensomhet, arbeidsledighet, utrygghet for personlig økonomi, samt manglende frihet, selvbestemmelse og fri bevegelse, bli mye større for menneskeheten enn kostnaden av en betydelig økt sykdomsbyrde i en kort periode ved å åpne opp før man oppnår flokkimmunitet.

Jeg mener vi nå må ta denne debatten. For politikere og andre myndigheter fremstår dette dilemmaet som et ikke-tema, og at man bare snakker om at man må få ned smitten før man kan åpne opp. FHI og Helsedirektoratet sier at de må ned på et smittetrykk på 25 tilfeller pr. 100.000 på to uker for å åpne opp vesentlig. Da kan vi likeså gjerne kaste inn håndkle, fordi det ser jeg vanskelig lar seg gjøre uten å stenge ned alt.

Vi må godta at vi lever i en pandemitid, vi må godta at en pandemi gir dødsfall, og at det er farlig å leve. Personlig tenker jeg at Sverige med sin åpenhetstaktikk har valgt en mer riktig tilnærming enn Norge. De har klart å holde samfunnet mye mer åpent enn Norge gjennom hele pandemien, til stor fordel for folks psykiske helse, arbeidsliv, og trygghet for jobber.

Ja, de har hatt mer dødsfall og sykdomsbyrde enn Norge, men hvor mye er egentlig det i en pandemitid? Spanskesyken tok nær ti ganger så mange liv i Norge per innbygger som covid-19 nå har tatt i Sverige per innbygger. Fordelen den svenske tilnærmingen til pandemien har på folks psykiske helse, oppfyllelse av grunnleggende sosiale behov ved folk i større grad kan møtes, trygghet for jobber, og større frihet til å bevege seg og reise hvor man vil, mener jeg overstiger de menneskelige kostnadene knyttet til fysisk helse med et noe høyere sykdomspress.

Jeg er både utdannet innen økonomi og snart ferdig vernepleier. Mange vil jo sikkert tenke at jeg som vernepleier nærmest skulle vært forpliktet til beskytte liv og helse for enhver pris og stenge ned så mye som mulig, uten å tenke konsekvensene for andre forhold. Det er jo slik debatten har blitt i Norge. Mener man noe annet enn det som er den offisielle holdningen i Norge til koronahåndtering, blir man ikke hørt.

Imidlertid mener jeg, både som utdannet revisor og snart ferdig vernepleier at den økonomiske, sosiale og menneskelige kostnaden med å ha stengt ned Norge så lenge som nå, begynner å bli så stor at vi ikke har noe annet valg enn å åpne vesentlig opp veldig snart.

Min utfordring til Bent Høie er å komme med en plan for gjenåpning av Norge, også hvis dagens vaksinestrategi ikke skulle være vellykket. De menneskelige, sosiale og økonomiske konsekvensene begynner å bli for store, og vil overstige konsekvenser for fysisk helse ved å åpne opp.

Som vernepleier vet jeg hvor viktig psykisk helse er for folk, restriksjoner gjør at denne blir svært redusert, og vi begynner allerede å se hvordan mange sliter med psykiske helseplager som følge av alle restriksjonene. Jeg mener at vi nå har et vindu på en fem til sju måneder hvor vi skal gi vaksinen en sjanse. Hvis det ikke blir vellykket innen det tidsvinduet, må vi bare åpne opp, selv om situasjonen ikke er under kontroll.