Da du ikke kunne prioritere tid til å møte oss i Halden Fengsel i fjor, inviterte vi heller Høyres representanter i Justiskomiteen. Frida Melvær takket ja til invitasjonen, og tok med seg Tage Pettersen fra Moss. Vi kunne fortelle om svekket sikkerhet, dårligere bemanning, og en opplevd utrygghet på jobb for veldig mange kollegaer.

Begge fremstod som lyttende, men det eneste de kunne love fremover, var at ABE-kuttene skulle fortsette. Og nettopp ABE-reformen er ganske sentral i vår hverdag. Dessverre ikke positivt.

For oss fremstår ikke regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform som noen av delene. Det er verken avbyråkratisering, effektivisering eller en reform. Det er flate kutt helt uten politisk vilje til å prioritere. Det kuttes og kuttes uten noen beskjed om hvor det skal tas fra. Beskjeden vi får er «fiks det».

Det spesielle er at regjeringen selv virker å tro at dette er et kutt som gir en avbyråkratiserende effekt. Men vi ser at Kriminalomsorgsdirektoratet som kun består av byråkrater, har 25 prosent flere årsverk nå enn i 2014. Blant annet økte de kommunikasjonsavdelingen med 100 prosent (fra to til fire årsverk) i 2020. KDI går 72millioner kroner i overskudd. Region Øst, som er den desidert største regionen, går i overskudd, mens vi som jobber i fengsel opplever kutt etter kutt.

Vi opplever kollegaer som tar medisiner for å klare å jobbe. Både angstdempende, søvnmedisiner og andre foreskrevne medikamenter for å klare å komme seg på jobb og gjennom arbeidshverdagen. Likevel har vi i Halden Fengsel et sykefravær på 11 prosent. Det skyldes heller ikke covid-19. Vi har ikke hatt noe stort hopp i sykefraværet siden pandemien rammet Norge.

Vi har ligget stabilt på 9-11 prosent i flere år nå. Vi er ikke lenger et forsvarlig antall betjenter på jobb. Da jeg startet i Halden fengsel, var grunnbemanninga på boenhetsavdelingene 13 betjenter. I dag er vi heldige om vi er mer enn åtte betjenter på avdelingen. Flere ganger har vi måtte låse inn 40-70 innsatte over tid for å kunne drive fengselet med en god nok oversikt.

Du ønsker ikke å være fengselsbetjent når man gir den beskjeden til innsatte. Den livsfarlige kombinasjonen av rus og psykiatri i norske fengsler tar jeg for gitt at du er kjent med. Legg til en svekket bemanning med slitne betjenter og flere administrative oppgaver. Dette er hverdagen i norsk kriminalomsorg. På din vakt.

Det ironiske med ABE-reformen er ikke bare at det er bitt flere byråkrater. Men det er også mer byråkrati på oss som egentlig skal jobbe med å rehabilitere innsatte.

Alle innsatte kan bli din nabo. Da hadde det vært trygt for alle om han kunne fått en god oppfølging mens han satt i fengsel. At han kunne slippe ut med flere verktøy for å kunne klare en kriminalitetsfri hverdag, enn det han hadde da han kom inn. Men jeg har rett og slett ikke tid, Monica. Jeg flyr og «slukker branner».

Før kunne vi sette oss ned med innsatte og spørre hvordan de hadde det. Vi kunne snakke om hva som motiverte dem til å slutte med kriminalitet. I dag er hverdagen en helt annen. Hver dag vi kommer på jobb er nå det viktigste at vi faktisk kommer hjem til middag. I mellomtiden sitter fagforeningene i møter med ledelsen for å finne løsninger på hvor vi skal finne dekning til dine kutt.

Hittil i år har vi brukt fem millioner mindre på lønn enn i fjor. Fortsatt ligger vi elleve millioner bak budsjettet.

Har du kontroll, Monica?