Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev om Saltnes-bryggen: Kommunen har aldri sett mennesket og dermed føler den heller ikke ansvaret for den lidelse den påfører

Artikkelen er over 1 år gammel

Cecilie Krohn, datter til bryggeeier Finn Krohn, skriver åpent brev til formannskapet i Råde som torsdag får den bestilte juridiske vurderingen av byggesaken til orientering.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bryggesaken til min far er helt ubegripelig, og den har gjort noe med meg som person. Jeg føler meg ikke lenger trygg i eget land og i hvert fall ikke i min oppvekstkommune. Jeg tar meg i å ønske at vi aldri hadde flyttet til Saltnes i sin tid, og det triste er at jeg alltid har vært stolt av å komme fra Råde. Uansett hvor jeg bodde i verden kalte jeg Råde for «hjemme». Det har jeg sluttet med. I min barndom var jeg omgitt av fantastiske rådeværinger, derfor er det helt uvirkelig å oppleve at samme kommune rommer så mye «hat» mot vår familie.

Bjørnebo, som vi kaller landstedet vårt, er et sted som minner meg om farmor og farfar, et sted hvor familien vår samlet seg. Det minner meg om mamma som fikk kreft og gikk bort så altfor tidlig i 1993. Jeg var bare 16 år. Hun søkte ned til sjøen for å finne fred og ro, for å isbade så hun kunne styrke immunforsvaret sitt i et forsøk på å bli frisk. Hun jobbet i perioder som fysioterapeut og gymlærer ved Spetalen skole og var et år også gymlærer ved Tomb jordbruksskole. Hun tok seg av mennesker i vårt nærmiljø som trengte litt ekstra og hun var en ressurs for Råde kommune. Jeg lurer ofte på hva hun hadde tenkt om alt dette. Bjørnebo, som vekker så mange gode minner, har kommunen ødelagt for oss alle.

Så hvorfor
skriver jeg disse personlige betraktningene? Fordi jeg vil vise dere noen ansikter. Jeg underviser elevene mine i filosofi, og hver gang vi diskuterer Emmanuel Lévinas eller Hannah Arendt, tenker jeg at det går rett inn i kjernen av kommunens behandling av oss. Lévinas forteller oss at i møte med «den andres ansikt» blir vi alle uerstattelige. Det er i møte med den andres ansikt at ansvaret melder seg, vi ser oss selv, noe gjenkjennelig. Jeg tror dette er mye av problemet i vår sak. Pappa har blitt en ansiktsløs, en «vanskelig» person man kan distansere seg fra.

Hannah Arendt hevdet at byråkratiet tillot mennesker å gjøre grusomme handlinger, i kraft av at man ikke personlig står ansvarlig. Den tanken slår meg stadig vekk i saken vår.

Kommunen har aldri sett mennesket og dermed føler den heller ikke ansvaret for det den påfører av lidelse. Og dette har ringvirkninger. Han har tre barn og sju barnebarn. Min eldste sønn og pappas første barnebarn er 11 år gammel. Hele hans liv har denne saken ligget over oss som en skygge. Vi er personer man ikke forstår at man har et ansvar overfor – et ansvar om å behandle oss som andre innbyggere av Råde, selv om vi ikke har de «riktige» bekjentskapene. Det var en sårbar familie kommunen valgte å «gå løs på» (ordlyd funnet i kommunens eget arkiv).

Jeg har fått en kronisk stressykdom som følge av denne saken. Hvorfor det? Fordi vi er mennesker, med ansikter. Å leve med et så stort press i 16 år er umenneskelig. Pappa er sterk, jeg er ikke så sterk. Jeg får aldri helsen min tilbake, men jeg håper at pappa kan få en verdig alderdom. Som 73-åring har han uansett en begrenset periode igjen på denne kloden, og sånn kommunen turer frem nå, så blir jeg redd. Pappa dedikerte hele sitt yrkesaktive liv til å hjelpe andre mennesker, han er ingen kriminell. Han er forfulgt lenger av denne kommunen enn det folk sitter inne for drap. Nå er situasjonen slik at han ikke har mulighet til å få kreditt hos noen, kommunen har tatt pant i alle hans eiendeler, selv om pant i en av dem ville dekke kravet til nok en retting og vel så det. Hvorfor gjør man slik? Hvorfor går en kommune frem med en hensikt å gjøre en lovlydig mann personlig konkurs?

Kommunen har konstruert en ulovlighet. Det var aldri ulovlig å reparere brygga, det var en plikt. Det er ingenting i PBL som tilsier at en reparasjon skal være «helt lik» hvordan det så ut opprinnelig. Det er et fullstendig grunnløst og urimelig krav. Vi har flere tidsvitner, som ikke kjenner oss, som har stått frem og sagt at moloen er tilnærmet lik slik det var – senest av tidligere eiers stesønn ved siste befaring. Han hevder dessuten at det var flere steiner der tidligere enn det det er i dag, etter siste retting av reparasjonen. Hvorfor avviser kommunen alle bevis som er til fordel for oss?Pappa kunne heller ikke søke på forhånd, fordi kommunen sa det ikke var søknadspliktig. Det er ingen ordning om å «søke for sikkerhets skyld». Likevel skal vi altså oppleve at en politiker i utvalget lyver for åpent kamera og hevder at pappa tok seg til rette uten å søke på forhånd, uten at verken teknisk sjef eller utvalgsleder korrigerer ham. Pappa tok kontakt med kommunen på forhånd og arbeidene var godkjent skriftlig to ganger før kommunen, av uvisse grunner, snur i saken tre år etter. Moloen er heller ikke på nabogrunn som kommunen hevdet da den snudde i saken (se sak om nylig oppmåling i deres eget digitale arkiv). Snarer tvert imot er naboens veranda litt inn på pappas eiendom, uten at han har laget noe problem for dem av den grunn.

Grenser ut i sjø er aldri målt, men her vil hevd åpenbart spille en stor rolle. Brygga og molo lå der først, steiner lå lenger ut før enn de gjør nå som den er strammet opp maksimalt. Dette er bekreftet av entreprenørfirmaet Borg Total. Kommunen prøver seg deretter med den ene bestemmelsen etter den andre, INGEN kommer til anvendelse. Til slutt så får den altså hjelp av settefylkesmann med en sovende skjønnhetsparagraf. Og hva betyr egentlig det? At han skulle søkt på forhånd i tilfelle moloen ble for stygg? Det kan ikke være meningen at offentlig forvaltning skal holde på slik; lete med lys og lykte etter paragrafer, til man til slutt får det som man vil.

Dispensasjon vil ikke skape noen form for uheldig presedens, snarere tvert imot, folk forstår hva som har skjedd i denne saken.

Pappa vinner en dundrende seier i tingretten. Kommunen velger å anke. Hvorfor i all verden anker en maktinstitusjon mot en privatperson? Hvorfor er disse «fattige steinene» så viktige? Her får kommunen mulighet til å snu seg rundt og endre strategi og sniker til seg en seier. I arkivet kan man lese at kommunens daværende advokat, saksbehandler og tidligere prosjektleder feirer.

I går fikk jeg lese den juridiske vurderingen som skal til formannskapet på pappas 73-årsdag, 21. november, og jeg er fullstendig i vantro. Det eneste de har vurdert i saken er om kommunen har ryggdekning til å herje videre. Det er så mye galt i den vurderingen at den ikke kan sies å være noe annet enn et partsinnlegg og en blåstempling av kommunens håndtering. Det er særlig et sted som beviser advokatenes partiskhet: «Det er vår faglige vurdering at Råde kommune bør være ytterst varsom med å gi dispensasjon i denne saken. Det ulovlige forholdet har pågått i en årrekke, og tiltakshaver har vist liten vilje til å rette seg etter kommunes pålegg. I stedet for å fjerne de ulovlige tiltakene har Krohn den senere tid utvidet bryggen ytterligere.»

Det er så mange beviselige feil i det avsnittet, at man må lure på hva slags informasjon advokatene har blitt servert. For det første har pappa fra første stund vist vilje til å komme både naboer og kommunen i møte. Han har kommet med mange forslag til forskjønnelser, kommunen ville ikke ta stilling til noe av det. Han ville forsøke forliksrådet, kommunen trakk seg. Han ville forsøke rettsmegling før lagmannsretten for å finne en løsning, selv om han vant i tingretten. Kommunen avviste rettsmegling. Han spilte også inn muligheten for at kommunen kunne stille vilkår til andre ting med eiendommen som åpenbart har vært på kommunens agenda. Kommunen forholdt seg helt stille.

Fredriksstad Blad har dessuten dokumentert hvordan kommunen nektet ham utsettelse for å få sideplattingen så smal som mulig. En sideplatting pappa ikke engang ville ha, eller så noe behov for, men som kommunen påla ham å reetablere. Man bruker altså jus og kalde byråkratiske formuleringer for å sverte en person, hvis intensjon var det helt motsatte. Hannah Arendt hevdet at byråkratiet tillot mennesker å gjøre grusomme handlinger, i kraft av at man ikke personlig står ansvarlig. Den tanken slår meg stadig vekk i saken vår.


Dispensasjon vil ikke skape noen form for uheldig presedens, snarere tvert imot, folk forstår hva som har skjedd i denne saken. Folk krever rettferdighet. Presedens har kommunen allerede skapt i andre saker, som er mye mindre verdig dispensasjon enn denne. Men enda viktigere, rettingen av reparasjonen trenger ingen som helst dispensasjon. Dere kan kreve at saken skal vurderes av kommunestyret, dere kan avgjøre om han har rettet etter pålegget. Jeg forstår at det er vanskelig å snu, når kommunen har viklet seg inn i et nett. Men nettopp derfor er det viktig med modige politikere som står opp mot urett. Det er et ansvar som ligger på dere, når ansatte gjemmer seg bak byråkratiet og andre politikere har sviktet. Det går heller ikke lenger å si at «vi visste ikke, vi var ikke informert». Nå vet dere, hva da?

Jeg har sendt noen av dere vedlegg jeg gjerne vil ha respons på:
1. Bekreftelse fra Borg Total om at moloen er strammet opp betydelig, og smalere enn opprinnelig. Kommunen har dette skrivet, er det forevist advokatene?
2. Bilde av molo før siste retting. Hva er det her som er uskjønt? Hvordan er denne moloen «styggere» og annerledes enn andre moloer?
3. Bilde av molo slik det var før. Her er moloen helt klart bredere enn den er i dag. Er det slik kommunen skal rette det til? Vil kommunen stå til ansvar for at det blir helt likt? Vil virkelig naboen tilbake til dette? Med kommunens absolutte krav om at det skal være identisk med slik det var, må jo det også gjelde kommunens egen retting. Kan dere garantere at det blir helt likt?
4. Bekreftelse fra onkelbarn av tidligere eier om at moloen er tilnærmet lik slik den var før. Kommunen har denne bekreftelsen, har kommunens advokater fått tilgang på den?

Min far har helt siden
begynnelsen fått hjelp av en jurist, som er en av få som har tatt EØS-retten i betraktning i trygdesaker – og er blitt fremhevet i avisene i forbindelse med NAV-skandalen. Denne juristen er utrolig dyktig og hevder at kommunens advokater har helt feil lovforståelse. Vedkommende mener kommunens vedtak er i strid med bestemmelsene i EMK som beskytter eiendomsretten og at saken kan være egnet for Menneskerettighetsdomstolen. Likevel vil jeg tro at det beste for alle parter er om saken får en avslutning i kommunestyret? Det er langt på overtid.

Les mer

Vurderer «smørbrødliste» på hva som kan gjøres med strandeiendommen for å få ja

Bryggesaken fra 2003 til i dag

I 2003 skulle Finn Krohn gjøre en enkel reparasjon på brygga si. Men naboklager, byråkrati og uengihet om centimetere og skjønnhet har gjort arbeidet alt annet enn enkelt.

To runder i retten, utallige klager til offentlige instanser og flere politiske behandlinger senere har partene ennå ikke blitt enige om en løsning. Kommunen krever at Krohn tilbakefører brygga slik den var før den første reparasjonen. Arbeidet er anslått til å koste 1,4 millioner kroner.

Nå har saken pågått i 16 år. Den har så langt kostet hytteeieren og kommunen flere millioner kroner.

Krohn har søkt om etterfølgende dispensasjon for arbeidene. Utvalg for miljø og teknikk har to ganger enstemmig sagt nei, klagesaken ligger nå hos Fylkesmannen.

Parallellt har formannskapet fattet vedtak om at de vil ha juridisk bistand til å gå gjennom saken, før man eventuelt iverksetter tvangsfullbyrdelse med riving.

Saken om bryggemarerittet kan du lese her.

Kommentarer til denne saken