Her er noen tanker om politikk og strøm fra undertegnede og fire andre medlemmer av Onsøy Arbeiderpartilag.

Det finnes mange sitat etter tidligere statsminister Odvar Nordli. Her er ett av dem : «Et langt liv har lært meg at markedskreftene har ennå ikke løst et sosialt problem, men du verden hvor mange de har skapt!».

For å få hjulene i gang etter den økonomiske kollapsen i slutten 1920-tallet og de påfølgende harde 30-årene, grep daværende president Franklin D. Roosevelt tak i økonomiske teorier utviklet av den britiske økonomen John M. Keynes. Et sentralt punkt i hans teorier var at staten måtte ta grep for å gjenopprette økonomien i nedgangstider, Roosevelt kom med New Deal – store offentlige investeringer finansiert med økt beskatning, spesielt rettet mot den rikeste delen av befolkningen.

Det er opplagt at Arbeiderpartiet ikke gjenvinner tillit før de kaster av seg det liberalistiske åket! Strømkrisen har gjort dette opplagt for alle

1970-årene brakte frem i lyset en annen økonom og nye økonomiske teorier. I motsetning til Keynes, mente amerikanske Milton Friedman at i nedgangstider måtte myndigheter og stater for all del ikke sette i verk etterspørselsregulerende tiltak, men bare justere pengemengden. Dessuten var Fagforeninger samfunnsødeleggende. Markedskreftene skulle ene og alene styre produksjonen og skape fordeling i samfunnet.

Milton Friedmans markedsliberalistiske tankegods har vist seg å være økonomisk ødeleggende ikke bare for flertallet av befolkningen i Europa, med dagens strømpriser som et ekstremt skrekkens eksempel! Disse teoriene har vist seg å være politisk dødelig for Europas sosialdemokratiske partier som mister makt og oppslutning i land etter land.

Så står det igjen å gi et svar på spørsmålet hva nå?

For de som har politisk tilhørighet på venstresiden er det katastrofalt å se på at de sosialdemokratiske partiene i Europa trues med utradering. Med bakgrunn i det ovenstående mener vi det er opplagt at Arbeiderpartiet ikke gjenvinner tillit før de kaster av seg det liberalistiske åket! Strømkrisen har gjort dette opplagt for alle, til og med for Eu-byråkratene.

Markedet er ikke et naturfenomen. Markedet er menneskeskapt og bør brukes forsiktig og med fornuft. Dersom det er manko på en vare som er livsnødvendig, fungerer markedet ikke i det hele tatt. Slik er det med strøm.

Mennesker i nød er ikke en vare. Sykehus skal styres av fornuft og behov, ikke av markeds-prinsipper. Grunnskoler i privat regi fører til sosial ulikhet. Skoler skal ikke konkurrere om elever, de skal gi den opplæring som elevene for å få et godt liv, hver og en etter sine evner.

Arbeidsplasser skal ikke være markedsplass hvor den som krever lavest lønn er vinner. Sosiale institusjoner skal gi best mulig behandling til pasientene, ikke konkurrere om pris på behandlingen. Pasienter er mennesker som er til behandling, ikke maskiner som skal repareres.

Ta dere sammen og innrøm at dere har kjørt feil! Liberalisme og sosialisme går ikke sammen, finn tilbake til røttene

Når det gjelder energi har Arbeiderparti ført en nærmest enestående vellykket politikk, helt til markedsliberalisme drev dem på villspor i det nye århundret.

Med utbygging av vannkraft i nasjonal regi tidlig i forrige århundre har Norge i praksis gjennomført det grønne skiftet for lenge siden. Nå gjelder det bare ikke å sløse bort denne naturressursen på salg til høystbydende.

Så hva bør partiet gjøre?

Arbeiderpartiet ga oss samfunnsstyring, velferd, arbeid og energi i form av strøm og olje.

Høyre-politikk, det er Høyre best på.

Ta dere sammen og innrøm at dere har kjørt feil! Liberalisme og sosialisme går ikke sammen, finn tilbake til røttene.

New public management er et feilspor!