Hotellinvestor Rune Kilebu er forurettet i onsdagens Fredriksstad Blad. Han mener at Hvaler Arbeiderparti er i ferd med å ta stilling til skyskraper-hotellet på Sand for tidlig, og mener partiet er uprofesjonelle.

Som investor i byggeprosjekter vet Rune Kilebu utmerket godt at det for de fleste byggeprosjekter finnes overordnede rammer og bestemmelser. For all bygging på Hvaler gjelder kommuneplanen som sist ble politisk vedtatt i 2019, her heter det: «Ethvert tiltak skal underordnes Hvalers natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter».

På folkemøtet tidligere i oktober, hvor Kilebu og hans folk presenterte prosjektet, startet de med å vise hvordan prosjektet vil være synlig fra Bolærne på den andre siden av Oslofjorden! Med andre ord et voldsomt bygg som på ingen måte er i samsvar med kommuneplanen.

Folkeaksjonen med nesten 2.000 medlemmer på Facebook og alle innleggene mot prosjektet forteller at folk på Hvaler mener at en skyskraper ikke passer på Hvaler, ei heller for Hvalers identitet.

Hvaler Arbeiderparti er i ferd med å bekrefte at de mener alvor med kommuneplanen fra 2019, det står det respekt av og er et profesjonelt politisk håndverk. De andre politiske partiene på Hvaler oppfordres også til å fortelle om de respekterer sine egne vedtak.

Kilebu referer til førerkort, du trenger ikke en detaljert søknad for å få avslag på å kjøre monstertruck i vernet naturlandskap.