I et innlegg i Fredriksstad Blad den 14. mars formidler Rita Holberg i Fredrikstad Høyre at: «Høyre mener private velferdstjenester er avgjørende for at brukere skal få et så godt tilbud som mulig. Vi må bryte ned de tradisjonelle skillene mellom offentlige og private tilbud».

Dette er Fredrikstad Arbeiderparti grunnleggende uenig i. Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle, der pengene går til helsetjenester og ikke til å finansiere en privat helsesektor på siden av det offentlige. Din helse og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får – ikke størrelsen på lommeboka og/eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp.

Det er en ærlig sak at investorene bak store kommersielle selskap som opererer innenfor det konkurranseutsatte sykehusmarkedet er ute etter å tjene penger. For Arbeiderpartiet er det et ideologisk spørsmål og et reelt politisk standpunkt om vi ønsker disse selskapene velkommen som eiere og drivere av våre aller viktigste velferdstjenester. Fredrikstad Arbeiderparti mener at privat profitt på skattefinansierte tjenester ikke er en god idé – her skiller vår politikk seg sterkt fra Fredrikstad Høyre.

Videre er Arbeiderpartiet opptatt av at det skal legges til rette for et godt samarbeid med frivilligheten når det kommer til eldreomsorg. Det betyr likevel ikke at vi ønsker å legge eldreomsorgen ut på anbud i et stort, kommersielt marked.

Vi registrerer også at Høyre og Frp i regjering stadig legger til rette for, og har et ønske om, mer privatisering av helsetjenestene og eldreomsorgen. Det er ikke til å komme fra at dagens regjering, og også Fredrikstad Høyre, går til valg på privatisering av helsetjenestene. Det er en utvikling Arbeiderpartiet ikke ønsker. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet.

Arbeiderpartiet er og skal være den fremste forsvareren av en sterk offentlig helsetjeneste for alle – både på nasjonalt nivå og lokalt her i Fredrikstad.