Blekken treffer en nerve i sitt innlegg i FB her forleden når han ser den lange veien det er fra valgtalene og til den politikken som blir ført av byens ledende parti. Som ungdom må jeg si at det er lite som tiltaler meg både ved maktarrogansen som hersker i rådhusets øverste etasje og som høyremann ved fraværet av interesse for å gjøre kommunen til et verktøy for innbyggerne.

Selv om Blekken ønsker seg større vyer enn budsjettbalanse, vil jeg påstå at budsjettene er det som viser et partis politikk aller best. Høyre har ved mange anledninger vært kritiske til kommunens pengebruk og mangel på vilje til å endre kurs når det er det riktige. Jeg har selv blitt møtt med argumenter fra arbeiderpartitopper som «du har sikkert rett i faktum, men det stemmer ikke for meg», et herlig bilde på hvor trang plassen for reell diskusjon og debatt med Arbeiderpartiet er.

Jeg tror ikke førstegangsvelgerne er så trangsynte at de selger stemmen sin til en stenørken på dampskipsbrygga eller til gratis bysykler. Fredrikstad har utfordringer man ikke kan løse ved å kaste mer lånte penger etter problemet, eller ta mer eiendomsskatt for å finansiere.

Det er åpenbart en behagelig hvilepute for posisjonen å kunne skylde på at staten bevilger for lite penger. Men faktum er at de statlige overføringene aldri har vært større enn i dag. Fredrikstad kommune bruker altfor mye penger. Det har et enstemmig bystyre sagt at vi må gjøre noe med. Problemet er at ingenting skjer, og driftsunderskuddene fortsetter å øke.

For kort å besvare Blekkens utfordring om hvorfor man skal stemme på Arbeiderpartiet, er poenget at det skal man ikke. Arbeiderpartiets prosjekt om å sitte stille i båten og å utjevne forskjeller én skattekrone av gangen er, som de unge representantene sier, langt fra ferdig. Utålmodige unge velgere burde derfor bruke stemmen sin på partier som ikke er redd for å endre kursen til en innbyggernes kommune.

Høyres kurs er å lytte til innbyggerne, sikre økonomisk måtehold og å satse på utdanning og verdiskapning. Det vi trenger er flere arbeidsplasser, ikke mer symbolpolitikk og prestisjeprosjekter. For å få det grunnstøtte skipet flott igjen må mannskapet skiftes ut. Derfor bør unge stemme på Høyre.