I avisa kunne vi den 25 oktober lese at det var til stor skuffelse at planene om frivilligdrevet fritidsklubb på Rolvsøy var skrinlagt. Det kan vi med glede melde at det på ingen måte er!

Etter mye lokalt engasjement og innbyggerinitiativ vedtok bystyret i 2018 at man skulle vurdere å opprette et fritidstilbud på Rolvsøy. For arbeiderpartiet så er fritidsklubber en viktig satsing som vi ønsker å prioritere. Vi var tidlig ute med å signalisere at dette var noe vi ønsket og kom til å støtte. Derfor satte blant annet bystyret i fjor av penger til dette i årets budsjett. Det var trist å lese at det virket som det falt sammen, men denne satsingen er for viktig til å bare legge i skuffen. Det blir nok ikke rådhuset på Rolvsøy slik flere ønsket, men nå gjelder det å samarbeide og finne et egnet lokale.

Vi mener det er viktig at vi som kommune skal strekke oss langt for å få til dette, og vi er helt enige med initiativtagerne om at ungdommen på Rolvsøy fortjener et fritidstilbud. Vi har i kulturutvalget den 26. oktober foreslått og vedtatt følgende: «Kommunaldirektøren bes gå i dialog med initiativtagerne til frivilligdrevet fritidsklubb på Rolvsøy og lokalsamfunnsutvalgene, for om mulig å finne en løsning. Derfor bør midlene (500.000,-) avsatt til formålet fortsatt beholdes.» Administrasjonen var positivt innstilt til å fortsette dialogen med lokalsamfunnsutvalgene og initiativtagere, og et samlet kulturutvalg var enige om at dette er noe vi må strekke oss for å få til.

Det er vårt absolutte ønske at man finner en løsning på dette, så ungdommen på Rolvsøy også får et fritidstilbud i sitt nærområde. Vi gleder oss til videre samarbeid med initiativtagerne og lokalsamfunnsutvalgene og håper på en god løsning i nærmeste fremtid!