Gruppeleder i Fredrikstad Høyre angriper nok en gang Arbeiderpartiet i et leserinnlegg. Vi er vant til det. Han forsøker å skape et inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av å få mest mulig ut av hver krone for å gi flere og bedre tjenester for innbyggerne i Fredrikstad. Han tar feil igjen. Det jobber vi med hele tiden. Det var derfor vi vedtok at rådmannen skulle gjennomgå alle tjenester som vi kjøper fra private og gjøre en vurdering av om kommunen kan gjøre det bedre eller billigere i egen regi. Vi skjønner at det smerter en høyremann som har en ideologisk overbevisning om at alt det private tilbyr er bedre og billigere. Vi vedtok dette for å sjekke mulighetene for å gjøre ting billigere og bedre slik at pengene vi bruker nettopp kommer innbyggerne til gode.

Hvor har Velgaard vært de siste årene da vi har fattet vedtak som vil gjøre kommuneorganisasjonen mer effektiv. Det er klart det er mulig å gjøre ting bedre og billigere, og det er det vi jobber med kontinuerlig. Vi har blant annet benyttet konsulentselskapet Agenda Kaupang for å få de til å sammenligne oss med andre kommuner og komme med konkrete forbedringstiltak. De aller fleste av disse tiltakene stiller vi oss bak.

Offentlige tjenester i egenregi sikrer bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og arbeidet imot privatisering må derfor intensiveres.

Privatisering og skattekutt er Høyres løsning på stort sett alle utfordringer. Enten det går bra eller mindre bra. Høyre påstår at de ønsker betydelig kutt i eiendomsskatten samtidig som tjenestene skal bli bedre. Den setningen har vi hørt før, og vi har fått erfare hva det faktisk betyr. Resultatet er det stikk motsatte av det Høyre selv sier. Eksempler er det nok av fra perioden 07-11 da Høyres politikk ble testet ut i Fredrikstad kommune.

Da det rødgrønne flertallet tok over i 2011 måtte vi bruke masse tid og penger på å gjøre opp kredittkortregningen fra Høyre og få økonomien på plass igjen. Vi klarte det – og har fortsatt med å holde orden i økonomien. Hvorfor drar jeg opp historien igjen?

Jo, fordi Fredrikstad Høyre ikke har klart å legge fram ett regnskapsresultat med pluss på bunnlinjen. Politikken og budsjetteringen er den samme i dag som den var da og resultatet vil bli det samme. Vi etterlyser gang på gang en forklaring på budsjetteringen til Høyre, men de gir oss ikke svar. Skattekutt betyr velferdskutt.

Vi sier et klart nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg, og vi sier et klart ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, omsorgen og kulturtilbudet i stedet for skattekutt.

Offentlige tjenester i egenregi sikrer bedre lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og arbeidet imot privatisering må derfor intensiveres. Medarbeiderdrevet omstilling er et alternativ til privatisering og konkurranseutsetting. Pengene skal brukes på tjenester - ikke til utbytte.

Omstilling i tjenester som er drevet i egenregi viser at samarbeid er et reelt og godt alternativ til konkurranse, og gir gode resultater. Egenregi gir muligheter for langsiktig planlegging av organisasjon, drift og kompetanseutvikling, og sparer kostnader knyttet til anbudsprosesser.

I arbeidet med å utvikle offentlig sektor i en klimavennlig retning, vil tjenester i egenregi gi nødvendig styringsmulighet for krav og omstilling til et lavutslippssamfunn. Det er å ta innbyggerne på alvor, Velgaard. Det er vår politikk.

Vil igjen anbefale Velgaard om å snakke om sin egen politikk, det tror jeg velgerne hadde satt pris på, men jeg skjønner at det ikke er så lurt for Høyre sin del. Det er nemlig resultatene som teller.

Vi kan vise til gode resultater – og vi skal bli enda bedre !

Les også

LO-Schei: Stolt av at Fredrikstad kommer dårlig ut på kjøp av tjenester fra private