Private barnehager i Fredrikstad gjør oss og barna våre en glimrende tjeneste dag etter dag og år etter år. Likevel blir de stadig beskyldt for å være velferdsprofitører. Fra 2014 og til nå er vår Ap-ledede kommune i Høyesterett dømt til å betale minst 35 millioner for ikke å ha likebehandlet private barnehager med kommunale og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Kommunen skraper fond og leter med lykt og lupe for å finne pengene. Det er jo helt oversett at de private barnehager selv må stå for vedlikehold av bygg og lokaler, har betydelige lønnsutgifter, sikring av fremtidige pensjoner og i tillegg en tungt overvåkende kommune.

Det er ikke lenge siden Hadja Tadjik var i Fredrikstad og fikk fart på rekommunaliseringspolitikken og da gikk til angrep på privatskoler drevet av ideelle organisasjoner - et godt tilbud for mange familier med barn. Er dette en oppfølging av samme ideologiske målsetninger?

Som om ikke det er nok så har kommunen ved oppvekstutvalgets leder ytterligere fremmet en sak 18/21 i utvalget 14. april kalt «Økonomisk risikovurdering av private barnehager» der det på tross av at det arbeides med opprettelse av nasjonalt tilsyn av private barnehager ytterligere «frivillig» skal kontrolleres i forhold til lønn- og styrehonorarer mm.

Det er greit at vi har kontroller, men dette synes overdrevet, og jeg er redd det unødvendig bidrar til forverring av en allerede belastet relasjon til disse, i tillegg til at vi har ligget i konflikt og rettsak med barnehagene over lang tid. Etter dommen i Høyesterett er det vel på tide vi går litt i oss selv, Ap og utvalgsleder, og gjennomfører en egenkontroll av vår forvaltning av de private barnehager. De leverer gode tjenester og er viktige for oss.