Fredrikstad kommune er dårligst på kjøp fra private leverandører blant de store kommunene, og helt nede på 330.-plass blant alle kommuner i Norge. Samtidig viser kommunens egen undersøkelse at Fredrikstad kommune har en drift som er svært kostbar sammenlignet med andre kommuner. Sammenfallet er selvfølgelig ikke tilfeldig. Allikevel blokkerer Arbeiderpartiet for en fordomsfri gjennomgang av hvordan Fredrikstads innbyggere kan få bedre og billigere tjenester.

Til Fredriksstad Blad forklarer ordfører Jon-Ivar Nygård at det faktisk er en bevisst strategi fra Arbeiderpartiets side : – Vi ønsker å gjøre mest mulig i egen regi. Det er en bevisst strategi. Vi vil utvikle gode kommunale arbeidsplasser, og vi har tro på at vi klarer å gjøre arbeidet like effektivt som andre, sier han.

Da vet vi det. Men troen på at kommunen er like bra og rimelig som en privat aktør er likevel ikke større enn at ordføreren og hans parti sørget for å stemme ned et forslag fra Høyre om se nærmere på nettopp dette spørsmålet.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor foreslo nemlig Arbeiderpartiet at bystyret skulle gi rådmannen i oppdrag å undersøke om kommunen kjøpte tjenester fra private som kommunen kunne levere rimeligere selv. Dette er naturligvis et forslag Høyre støtter. Men vi fremmet samtidig det forslaget som helt logisk hører sammen med Arbeiderpartiets forslag, nemlig at rådmannen også burde undersøke om det fantes tjenester kommunen utførte som kunne kjøpes rimeligere fra private.

Men mens Høyre støtter Arbeiderpartiets forslag, stemte Arbeiderpartiet imot Høyres forslag. Dette demonstrerer med pinlig presisjon hvor Arbeiderpartiet har sin lojalitet. De er mer opptatt av kommuneorganisasjonen enn av kommunens innbyggere.

Høyre derimot ønsker å gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune. Vi må hele tiden ha innbyggernes beste for øye. Poenget da er fordomsfritt å lete etter de løsningene som fungerer best - enten de leveres av kommunen eller private. Ingen bindinger.

Les også

En takk til velferdsstaten og et ja til offentlige og private tilbydere

Les også

Ta tjenestene tilbake, Fredrikstad kommune!