Ser at Fredrikstad Høyre er «på ballen» i Fredriksstad Blad i forbindelse med vedlikehold av Lunde skole.

Vi på rødgrønn-side deler selvsagt dette engasjementet, og vi har store forventninger knyttet til byggingen av nye Lunde skole. Derfor valgte vi å være krystallklare i arbeidet med økonomisk bærekraft (såkalt «#bærekraft25») som var til politisk behandling rett før sommeren. Der vedtok vi at byggingen av nye Lunde skole ikke skulle utsettes, men skal skje så raskt som mulig.

Allerede i første møte nå på høsten får vi som et resultat av det en politisk sak til behandling som skal gi formelt klarsignal til oppstart av prosess og bygging. Jeg stusser over at Fredrikstad Høyre - så vidt jeg kan se - ikke nevner dette.