Eierne av Moss lufthavn Rygge jobber grundig i håp om å få reetablert flyplassen. Regjeringen har sagt at med en gang de sender konsesjonssøknaden, så vil den bli innvilget umiddelbart.

Eierne av flyplassen har også vært tydelige på at taxfreeordningen må bestå for at de skal få åpnet flyplassen igjen. Dette da taxfree er en av hovedinntektskildene for flyplassen. Dette har de vært veldig tydelige på ovenfor storting og regjering.

Jeg synes det derfor er trist at Ap nå fremmer forslag i Stortinget om å fjerne deler av taxfreeordningen, og dermed legger hindringer i veien for reetablering av Moss lufthavn Rygge. Heldigvis har Frp fått gjennomslag for at Frp, H, V og KrF stemmer ned dette forslaget.