Ap er opptatt av verdien av et offentlig finansiert kulturliv

Atle Ottesen nevner Kulturnatt som eksempel på vellykket sponsing. Handelsstanden, sentrumsleder og næringslivet i sentrum involveres.

Atle Ottesen nevner Kulturnatt som eksempel på vellykket sponsing. Handelsstanden, sentrumsleder og næringslivet i sentrum involveres. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kulturutvalget endret Knut Thomas Hareide-Larsens forslag om kultursposing. – Det offentlige vil fortsatt være den viktigste premissleverandøren for et variert og tilgjengelig kulturliv, skriver Atle Ottesen, Ap, i denne begrunnelsen.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kultur- og miljøutvalgets møte 17.01. behandlet vi en interpellasjonen fra Høyre om kultursponsing. Jeg deler tanken om å øke kunnskapen om hvordan kulturlivet kan tiltrekke seg mer privat kapital.

Kulturfeltet består både av aktører som ønsker å gjøre kulturaktivitet til næringsvei, og aktører som ønsker å ha kulturaktivitet som ideell virksomhet. Hva angår kultur som næring har Fredrikstad kommune gjennom mange år arbeidet for å stimulere til at kreative miljøer og virksomheter i større grad ser verdien av å utnytte næringslivets mekanismer og potensialer, slik blant annet Arena Magica, nå Blender Collective, er et resultat av. 

Det samme kan hevdes om virksomheter innenfor tradisjonshåndverk, og for eksempel kommunens arbeid med å koble disse miljøene opp mot ANNO-produksjonen i Fredrikstad. Dette er eksempler, men understøtter det faktum at Fredrikstad kommune har rykte på seg til å ha vært langt fremme med å stimulere slike kreative miljøer til å velge kulturaktiviteten som næringsvei.

Det er derfor heller ikke et mål at den private finansieringen på sikt skal bidra til reduserte offentlige tilskudd.

Når det kommer til det ideelle kulturfeltet og kultursponsing, har Fredrikstad kommune i sine større kulturprosjekter alltid fokus på å involvere og oppfordre lokalt næringsliv til å løfte lokalt kulturliv, slik som eksempelvis under Byjubileet, hvor flere større bedrifter i Fredrikstad bidro økonomisk til en rekke arrangementer. Ved arrangementer som Kulturnatt involveres handelsstanden, sentrumsleder og næringslivet i sentrum, og det oppfordres til å bidra enten overfor enkelte kulturaktører eller på andre måter. Dette har også vært eget tema i møte med handelsstanden ved oppstart av Kulturnatten i 2015, og har vært fokus siden. I hvor stor grad handelsstand og næringsliv skal stille opp, er det imidlertid kun næringslivet selv som kan beslutte.

Som utvalgsleder er jeg informert om at mange kulturaktører i Fredrikstad har relativt stort innslag av sponsorater, særlig ser man dette på de populærkulturelle arrangementene. Dette skal næringslivet ha honnør for å bidra til. I så måte er det vel de smalere og mindre populærkulturelle arrangementene og aktivitetene som har mindre innslag av dette. Samtidig er det et kjent faktum at privat sponsing i all hovedsak er interessant for private aktører i lys av sin markedskommunikasjon og markedsføring. Kultursponsing handler i så måte for bedriftene om å finne kulturaktører som gir næringslivet en merverdi. Dette bør da være et anliggende mellom næringslivet og det ideelle kulturfeltet.

Jeg imøtekommer imidlertid tanken om at næringslivet i større grad enn nå bidrar til å skaffe alternative tilskudds- og finansieringsmuligheter for det ideelle kulturfeltet, men jeg oppfatter ikke at det er et kommunalt anliggende å direkte styre privat kommersiell kapital inn mot private ideelle virksomheter. Dette vil lovverket også være til hinder for da vi ikke kan ha direktedialog med enkelte private aktører og styre deres interesse mot enkelte kulturarrangører. 

En oppfordring overfor det private næringslivet bør også i all hovedsak være et politisk anliggende og ikke rådmannens. Samtidig er vi opptatt av verdien av et offentlig finansiert kulturliv. Det offentlige vil fortsatt være den viktigste premissleverandøren for et variert og tilgjengelig kulturliv. Det er derfor heller ikke et mål at den private finansieringen på sikt skal bidra til reduserte offentlige tilskudd.

Jeg anbefalte utvalget å gjøre en endring på forslaget fra Høyre for å gjøre det bedre. Min anbefaling gikk ut på å anmode rådmannen om å gå i dialog med kulturfeltet for å vurdere hvorvidt temaet kultursponsing i større grad kan bli satt på dagsorden ved konferanser og fagsamlinger der kulturlivet deltar, med mål om at slike møtepunkter og samlinger kan bidra til økt kunnskap og større bevissthet om mulighetene som finnes for privat finansiering av ideell kulturvirksomhet.

Jeg mener dette er et tema som bør reises på neste kulturkonferanse. Vi har satt av penger i budsjettet til dette. Det er viktig at temaet drøftes på en skikkelig måte slik at vi kommer fram til et godt resultat til det beste for dem det gjelder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken