– Det er ingen innspill om nye boligområder som er tatt til følge, opplyser spesialrådgiver Marianne Aune og arealplanlegger kollega Kjersti Lie Løvik om administrasjonens forslag til ny arealplan for Fredrikstad 2023–2035.

Forrige gang arealplanen ble justert i 2020, ble det satt av en rekke nye områder til bolig. Dagens plan gir muligheten til hele 10.000 nye boliger.

I forslaget politikerne får på bordet denne gangen, er det ikke kommet inn et eneste nytt boligområde.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, var det i denne runden ikke åpnet for innspill på nye boligområder utenfor byområdet – med mindre det er snakk om lokalsentre som har ledig skolekapasitet.

Lokalsentre er i denne sammenhengen mindre tettsteder i utkantstrøk som Manstad, Slevik og Torsnes.

Noe ledig i Slevik og Torsnes

Det kom ikke inn et eneste innspill på nye boliger i byområdet, der 60 prosent av all boligbygging skal skje.

Utenfor byområdet er det derimot kommet inn en god del innspill. Mange av dem ble silt ut bare ved å ta en titt på hvordan det står med skolekapasiteten i områdene det var snakk om.

– Vi har sett på skolekapasitet sammen med forslagene til nye boligområder. Vi ønsker jo ikke nye boligområder som ikke kan bygges ut fordi det ikke er ledig skolekapasitet. Det er noe ledig kapasitet i Slevik og Torsnes, men ikke mye, sa Aune og Løvik da de nylig presenterte administrasjonens forslag til ny arealplan overfor politikerne.

Her kan du se hele forslaget til ny arealplan

Men heller ikke i disse områdene blir det foreslått å legge inn noen nye boligområder.

For store terrenginngrep

– Det har kommet inn flere innspill på områder i Slevik og Torsnes. Det er litt ulike begrunnelser som gjør at de ikke er tatt til følge, sa Aune til politikerne.

Hun og Løvik kunne fortelle at flere av innspillene handler om områder som ligger relativt nær Slevik skole.

– Her har det vært en vurdering rundt landskap – at landskapsendringen blir for stor – som gjør at de ikke er tatt til følge. Ett av områdene ligger fint til på en høyde, men det må gjøres store inngrep med vei for å komme opp dit. Det samme gjelder et område som ligger som en videreføring av det nye boligområdet på Langård. Også der vil det kreve for store inngrep å komme seg dit, var meldingen fra de to.

Andre områder, som for eksempel et foreslått boligområde på Møklegård, ligger ifølge kommunedirektøren for langt fra skolen.

For langt fra skole

Når det gjelder Torsnes, er det også ulike årsaker til at ingen av innspillene er tatt til følge og lagt inn i planforslaget.

Et område i Veelsmyra – som ligger rett ved dagligvare, skole og barnehager – er foreslått som boligområde, men kommunedirektøren mener at en utbygging her ikke vil være forenlig med dagens bruk av området til hestehold.

– Det er også kommet innspill om spredt boligbebyggelse og forslag om bruksendring med tanke på bebyggelse på gård, sa Aune.

Det har også kommet inn innspill om boliger i et LNF-område (landskap, natur og friluftsliv) langs Thorsøveien.

– Lengst øst er det også kommet innspill. Her er vurderingen at det er en så lang og utrygg skolevei at det ville krevd voldsomme investeringer, sa Aune.

Som la til:

– V i har også tenkt på at vi jo er i gang med Korsebergåsen. Kanskje det er der man skal fortsette når man først har tatt hull på det området. Det pågår flere parallelle reguleringer der.

– Ikke behov for å lete

Som Fredriksstad Blad fortalte i fjor, har grunneieren i Korsebergåsen gjort en avtale med Torsnes Eiendomsselskap om 40 mål eiendom, og det kan være snakk om 50 nye boliger.

Boligbygging er for øvrig et tema som opptar mange i Torsnes. Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, frykter både Torsnes arbeiderpartilag og Torsnes lokalsamfunnsutvalg at det vil bli for lite boligbygging til å holde liv i bygda.

PS: Aune og Løvik kunne fortelle politikerne at det ligger inne muligheter for 10.000 nye boliger i dagens plan, mens behovet frem mot 2035 trolig bare er på mellom 5.500-6.500 boliger.

– Det er ikke behov for å lete etter nye områder utenfor byområdet, sa de.