Sykepleierne fra Sykehuset Østfold, som ønsket å få fastsatt rett til å fylle opp egne stillinger fremfor at det skulle lyses ut en ny stilling, tapte i retten. Jeg skal ikke legge meg opp i jusen her, men dette er blitt en trist sak.

De fire spesialsykepleierne jobber til daglig med å hjelpe nyfødte som strever litt ekstra i inngangen til livet. Det de ønsket fra sin arbeidsgiver var heltid. Kampen de kjempet for sine egne stillingsprosenter ble større enn dem selv, for de ble ansiktene utad på en av de største utfordringene i vår tid: Mangel på hele og faste stillinger.

Altfor mange jobber ufrivillig deltid. Det er særlig i såkalt kvinnedominerte yrker at dette er en utfordring, og derfor er dette en kvinnekampsak. 8. mars i år kunne vi jublet og feiret over at spørsmålet om heltid ble tatt på alvor, men i stedet må vi fortsette kampen. Hele stillinger vil gi bedre arbeidsmiljø, en mer stabil arbeidsplass og vil til slutt være besparte penger i sykefravær og vikarbruk. I Fredrikstad kommune jobbes det kontinuerlig med å få flere heltidsstillinger innen helsesektoren. Det går sakte, men sikkert fremover.

SV håper de fire sykepleierne, og alle andre som føler seg forbigått i utlysninger og utvidelser av stillingsprosenter, vil fortsette å rope høyt. I år går vi i digitalt tog for dere.