Anette (28): – De sa at koronaen enten ville føre til mange skilsmisser eller fødsler. Vi valgte det siste

Da Anette Delebekk (Hansen) møtte på sin første FBK-trening etter koronaoppholdet, valgte hun å holde en hemmelighet for seg selv.