Den tidligere advokaten dømmes av Oslo tingrett for flere tilfeller av bedrageri og grovt bedrageri, ulovlig å ha overdratt narkotika, og for ulovlig å ha skaffet noen som er undergitt varetektsfengsling, gjenstander, skriver AdvokatWatch.

Samtidig er han frikjent for to bedragerier, forsøk på skadeverk, økonomisk utroskap og flere andre punkter.

– Vi mener straffen for de forhold han er dømt for, er for er for streng og vurderer videre anke, sier Mirmotaharis forsvarer Bernt Heiberg.

Les også: Racha Maktabi dømt til å betale Amir Mirmotahari over 2,2 millioner kroner.

Amir Mirmotahari ble i august i fjor dømt i Borgarting lagmannsrett til elleve års fengsel for blant annet å ha inngått en avtale om et drap på en tidligere klient. Han ble i lagmannsretten også funnet skyldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfeller av vitnepåvirkning og brudd på kontaktforbud.

I mai i år avviste Høyesterett Mirmotaharis anke.

Da tiltalen ble kjent i oktober i fjor, og i den er eksadvokaten anklaget for flere grove bedragerier, blant annet mot Nav sammen med de to leger. Han er også tiltalt for blant annet å ha smuglet narkotika inn til klienter i Oslo fengsel, Bergen fengsel og Halden fengsel.

Hør lydklippet der Mirmotahari snakker om å sabotere Nini Beach: – Og så må vi begynne å kjøre på noe hver helg. Vi skal kjøre på stinkbomber, ikke sant!

(©NTB)