Salget ble offentlig mandag. Det verdsetter Amedia til 1,4 milliarder kroner. Etter fradrag for gjeld og gjeldsrelaterte poster er kjøpesummen for aksjene 395 millioner kroner, heter det i en pressemelding.

Kjøperen blir altså en ny stiftelse. Sparebankstiftelsen DNB oppretter den nye stiftelsen, og gir den samtidig et ansvarlig lån for å finansiere kjøpet av Amedia. Amedia skal drives videre i nåværende form.

Fryktet andre oppkjøp

– Dette er veldig gode nyheter og nå er jeg glad og lettet – faktisk mer enn jeg hadde trodd jeg skulle være. Jeg må innrømme jeg var engstelig for at vi skulle få en rent finansiell eier som ville splitte opp Amedia-konsernet, og at ressurser ville gå tapt. Nå har vi fått en eier som jeg tror vil være tålmodig og kan tenke langsiktig.

– Vil FBs lesere merke noen forskjell med ny eier?

– Nei. Eier har aldri hatt noe å si for innholdet eller produktet FB leverer. Eieren legger rammebetingelsene, men alt innhold styres ut ifra våre egne vurderinger, sier Svendsen.

Den nyopprettede stiftelsen overtar alle aksjene i Amedia fra LO, Telenor og Fritt Ord. Den formelle overtagelsen er forventet å skje i april.

Tror på lokalavisene

Sparebankstiftelsen DNB gir den nye stiftelsen et lån for å finansiere oppkjøpet.

– Vi tror dette konsernet og disse avisene vil klare å forsvare sin plass i en norsk medieverden og tjene penger på det, sa direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen, på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Lokalavisene er av stor betydning for lokalsamfunnene. Å gjøre et slikt kjøp som vi nå gjør, er en naturlig videreføring av de lokale investeringene til Sparebankstiftelsen DNB, legger han til, og understreker at avisene er nødt til å drive lønnsomt.

Tror på forståelse

Svendsen likte signalene.

– Jeg tror vi har fått et eierskap som forstår den situasjonen FB, og alle andre tradisjonelle medier er i med store omveltninger både i annonsør- og lesermarkedet. Jeg tolker uttalelsene som en villighet til å gi armsleng til å komme gjennom denne vanskelige perioden, sier FBs sjefredaktør.

Telenor har vært største aksjonær i Amedia med en eierandel på 44,2 prosent. LO har eid 35,65 prosent, mens stiftelsen Fritt Ord har hatt 2,97 prosent. Elleve andre fagforbund tilsluttet LO har hittil hatt småposter på mellom 0,003 og 4,08 prosent. Salget omfatter hele selskapet.

Fakta om Sparebankstiftelsen DNB

* Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002.

* Skal videreføre sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmennyttige formål og være en langsiktig eier i DNB.

* Eier i dag 10 prosent av DNB.

* Forvalter en kapital på 20 milliarder kroner og deler hvert år ut mange millioner kroner til ulike kunst- og kulturformål.

* Sammen med Fritt Ord eier stiftelsen Store norske leksikon samt Det Norske Videnskaps-Akademi.

* Stiftelsen eier en betydelig kunstsamling, deponert ved norske museer. Datterselskapet Dextra Musica kjøper inn verdifulle strykeinstrumenter som lånes ut til norske musikere.

* Administrerende direktør er André Støylen (tidligere finansbyråd for Høyre i Oslo). Styreleder er Randi Eek Thorsen.(©NTB)