Før bilen ble allemannseie og veinettet utbygd slik vi kjenner det i dag, var sjø- (og vann-) transport kanskje den viktigste transportformen i Norge. Hva hadde vel vikingene vært uten sine skip? Utviklingen av Norge kan i stor grad tilskrives vår tilknytning til sjøen enten det gjelder fiske eller transport.

Etter at bilen gjorde sitt inntog, er mye av transporten til vanns blitt overført til vei. Ja, så mye er havnet på veien at det blir fullstendig trafikkork. Dette kan bilistene erfare hver eneste dag blant annet her i Fredrikstad – ikke minst over Fredrikstadbrua. Mange av dem som står i bilkø ville sikkert ha ønsket et annet bomfritt alternativ hvis dette er raskere. Her har vi i Fredrikstad en stor og ubenyttet infrastruktur som mange andre byer kan misunne oss. Vi har Glomma og Glomma-deltaet.

Satsingen på fergedrift har vist seg å være svært vellykket. Den er såpass vellykket at det hender folk ikke får plass på Gressvikferga. Fergetransport er m.a.o. en transportform mange setter pris på og benytter seg av. Dette har Arbeiderpartiet her i byen skjønt, og tatt inn i partiprogrammet at man ønsker å videreutvikle byfergene. Det siste tilskuddet er at man vil teste ut en rute mellom sentrum og Ålekilene.

Skal vi nå gå et langt skritt videre og blåse nytt liv i den såkalte elvemetroen? Med den voldsomme utbyggingen ved Sorgenfri, som kan gi en befolkningsøkning på flere tusen innbyggere, er det nå nødvendig å ta i bruk andre transportmuligheter enn veitransport til og fra Fredrikstad sentrum. Fra den nye bebyggelsen og ned til elva er det ca. 300 meter. Her kan det etableres et nytt anløpssted. Ved å anlegge enda et anløpssted for en ferge på Selbak, kan følgende rute etableres: Blomstertorvet – Gamlebyen – Sorgenfri – Selbak med korrespondanse til/fra Lislebyferga på Selbak.

Vi er klar over at det er noen utfordringer med denne planen: Fartsbegrensningen på fem knop og dagens fergemateriell. Det må søkes om dispensasjon for å kunne kjøre fortere med passasjerferger oppover elva. Det vil også være nødvendig å skaffe båtmateriell som klarer å gå raskt motstrøms uten å lage for store bølger som kan skade fortøyde småbåter. En annen utfordring er at parkeringskapasiteten på Selbak er for liten. Etablering av gode sykkelparkeringsmuligheter vil være et godt alternativ.

Gratis ferge ble en suksess. Nå bør neste skritt være en elvemetro med hurtiggående båter.

Les også

Vi gikk sammen inn for gratis ferge. Det har vært mer vellykket enn noen våget håpe