Det haster å løse klimakrisa. Vi trenger en plan for et rettferdig grønt skifte. For å kutte utslipp, bygge arbeidsplasser og fordele rettferdig. SV har den planen. Vi er det eneste partiet hittil som gått ut med oppskriften for hvordan vi faktisk kan nå klimamålene for 2030.

Østfold kan tjene stort på et rettferdig grønt skifte. Vi er et stolt industrifylke. I skyggen av olja har vi utviklet fremtidsrettet industri her i fylket vårt. Borregaard lager grønne produkter basert på trestokken som kan erstatte oljebaserte produkter. Alt fra biodrivstoff til bindingsmiddel i asfalt. Dynatec i Askim lager blant annet nullutslipps-gravemaskiner. På Øra i Fredrikstad utvikles det nå muligheter for karbonfangst og -lagring.

Med andre ord: Østfold er allerede godt i gang! Hvis vi i tillegg gjør som SV foreslår: å utvikle ny grønn industri for å både kutte klimautslipp og skape verdier, så kan Østfold stå ved starten av et nytt industrieventyr.

Hvordan da? Jo, gjennom en aktiv statlig industripolitikk. I stedet for å vente på markedet så må fellesskapet ta styringa og gjøre massive investeringer i grønn teknologi, energi og industri.

Karbonfangst og -lagring er helt nødvendig for å nå klimamålene, og det kan samtidig skape store verdier. SV har foreslått at staten skal investere i utvikling av dette på Øra. Etterspørselen etter batterier til bruk blant annet i transport vil bare øke. SV vil ha en nasjonal strategi for batteriproduksjon, og prioritere fornybar kraft til dette. Det kan gjøre det mulig med batterifabrikk til Østfold som kan skape omkring 2000 nye arbeidsplasser.

Alt som lages av olje, kan lages av tømmer. Det viser Saugbrugs i Halden og Borregaard i Sarpsborg. SV har foreslått å gjøre direkteinvesteringer i bioindustrien på 200 millioner for å utvikle næringa videre og hindre utflagging.

Det å stille klima- og miljøkrav ved offentlige anbud kan også skape nye markeder for blant annet treforedlingsindustrien i Østfold. Borregaard lager som nevnt miljøvennlig bindingsmiddel til asfalt. Hvis staten hadde stilt miljøkrav i sine anbud i veibyggingen, kunne Borregaard vunnet. Det hadde både gitt lavere utslipp og nye arbeidsplasser i Østfold. Akkurat som Dynatec i Askim med nullutslipps-gravemaskinene. De ble det fart på når flere kommuner begynte å stille krav om null utslipp fra kommunale byggeplasser.

Med andre ord: En aktiv statlig industripolitikk for å kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser vil kunne bety store muligheter for fylket vårt. Men da må vi sette i gang nå, og ikke la andre landsdeler eller land vinne konkurransen om fremtidas verdiskaping.