Sorg kan gi mange reaksjoner og uttrykk. Det finnes ingen fasit på det å sørge. Det å sørge er en normal reaksjon på tap. Det varier hvor mye plass tapet tar, det veksler med tiden. Sorg tar den tiden den tar, og farger dagene på sitt spesielle vis.

Etter et dødsfall forteller noen at det er som om de går inn og ut av sorgen. De vet aldri når de blir minnet på den døde eller får en fornemmelse av at den som er borte, burde vært her akkurat nå. Da kommer sorgen som en ubedt gjest igjen. Sorg er ikke noe man blir ferdig med, men noe man kan lære seg å leve med. Å sørge er individuelt og er påvirket av mange omstendigheter knyttet til den enkeltes historie og dødsfall.

En som sørger kan være i utakt med omgivelsene sine. Et eksempel kan være at mens noen uttrykker glede og forventning til en forestående ferie, vil den sørgende kanskje gjøre et forsøk på å stemme i, men etter all sannsynlighet ikke mene det – for hvordan blir ferien uten den som er død. Slike faser i livet kan lett føre til at vi kjenner oss ensomme.

Kirkene i Fredrikstad har rom for deg og din sorg.

FN-dagen retter hvert år oppmerksomhet mot FNs mål og virksomhet. Flere av FNs bærekraftsmål fokuserer på livskvalitet og inkludering; mål som er bidrag mot ensomhet. Målene er at alle skal kjenne seg inkludert i et fellesskap der en bor. Et fellesskap som er trygt og motstandsdyktig mot ensomhet. Dette er mål som både offentligheten, det frivillige organisasjonslivet og kirken ønsker å bidra til å nå.

Hva trenger vi når vi sørger? For mange er det tungt å være alene i sorgen. Det kan være godt å snakke med mennesker som lytter. Så kan en også ha behov for – i andre perioder – å være alene. Vi er ulike og behovene veksler gjennom livets faser. Noe som er felles for de aller fleste av oss er at det ikke alltid er så mye som skal til før vi føler oss sett og langsomt kan komme videre. Derfor er det viktig at vi husker dem i vår nærhet som er i sorg. Ditt blikk kan være mye viktigere enn du tror. Til hjelp for deg har vi i kirken laget det lille heftet førstehjelp ved sorg, det finner du på nettsidene våre.

Trenger du mer enn en enkelt samtale tilbyr organisasjonen «Sorg og omsorg» fellesskapssamlinger og sorggrupper. Flere organisasjoner og livssynssamfunn er med. Der møter en kompetente mennesker som leder sorggrupper. Den norske kirke i Fredrikstad har også prester og diakoner som det er mulig å ta kontakt med for samtaler.

Søndagen som kommer er det Allehelgensdag. Dette var opprinnelig en dag for å minnes helgenene, men i vår tid har det også blitt en minnedag for de døde.

Fredag vil vi være i Torvbyen og dele ut lys som du kan tenne til minne om nære og kjære. Da tar vi også gjerne en prat om du vil. Lørdag vil flere kirker være åpne for deg; Vestre og Østre Fredrikstad kapeller, Onsøy, Glemmen og Kråkerøy kirke. Både lørdag og søndag vil du kunne delta i minnesamlinger, minnegudstjenester og minnekonserter. Kirkene i Fredrikstad har rom for deg og din sorg.

Les også

Førstehjelp ved sorg er et kjerneoppdrag for kirken