Som 1.-kandidat
for Pensjonistpartiet stiller jeg meg helt bak forslaget som lederne av Borge og Lisleby Arbeiderpartilag skriver om i Fredriksstad Blad tirsdag 18. juni. Lederne ønsker en elvemetro fra sentrum i retning Selbak/ Lisleby velkommen, men jeg ønsker å gå lenger enn disse to. Om vi virkelig vil ta klimautfordringene på alvor, mener jeg bestemt at også kommunedel Rolvsøy skal med på denne ruten.

Om det skulle gå så galt at bomringene kommer, at flertallet bestemmer dette, vil kommunedel Rolvsøy nemlig bli helt innestengt uten muligheter for å slippe bomutgifter om man ønsker seg en tur til byen, og er målet virkelig en klimavennlig politikk med redusert biltrafikk, er det vel et ønske at også folk fra Rolvsøy, Selbak og Lisleby skal få muligheten til å komme miljømessig til sentrum?

Beboere på Rolvsøy, Selbak og Lisleby kan selvsagt ta buss, men bussen er ikke gratis, og beboerne i disse kommunedelene ønsker også å få noe igjen for sine skattepenger. Mange synes nemlig ikke det er greit at bare folk i sentrum får gratistilbudene. Siste nytt er for øvrig også at busstilbudet til Rolvsøy og Lisleby kuttes i nye ruter, så dette forsterker selvsagt også behovet for et fergealternativ.

Jeg har for øvrig hørt – og lest – at det snakkes om krav om toaletter og vanskelige strømforhold, men det må vel være mulig å få tak i en ferge som kan takle strømutfordringene slik Arbeiderpartiets ledere også skriver det. Samtidig stiller jeg spørsmålet om kravet til toalettanordninger. Når det kan gå en rute fra Ålekilen til sentrum, kan det vel ikke være stort lenger til Rolvsøy.

Politiske partier har tidligere trukket frem Singapore som en by vi bør sammenligne oss med, og jeg har tidligere antydet at jeg selv sliter veldig med den sammenligningen, men hva med å se til broderlandet og til byen Göteborg? Sammenligningen blir selvsagt ikke så spennende og fancy, men byen har i alle fall et fergetilbud som dekker de fleste bydeler og det er også gratis.

Ikke sjekket jeg om det fantes toalett på denne fergen, men den var proppfull av mennesker og den begrenset helt klart biltrafikken, samtidig som man effektivt ble fraktet inn til sentrum uten forsinkelser av noe slag. Selv en stormfull oktoberdag var den full.

Noen har også ytret at det ikke er passasjergrunnlag nok for en fergeforbindelse mot Rolvsøy, men hva med å ikke gi opp og se om det faktisk kunne fungere? Et prøveprosjekt er vel vårt klima verdt om målet virkelig er å begrense biltrafikken?