Prosjektet «Svøm Fredrikstad» som gir svømmeundervisning til en rekke av Fredrikstads barn, har pågått en tid. I kommunedirektørens forslag er det ikke funnet rom for å videreføre dette tilbudet. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener dette er feil sted å kutte. Her dreier det seg om et svært godt frivillig/kommunalt samarbeid, som både gir livsviktig opplæring og glede til barna våre. Det er derfor et prosjekt som vi vil fortsette å støtte.

Det er ingen hemmelighet at Fredrikstad kommune er inne i en krevende tid økonomisk. Utgifter må ned i alle seksjoner av kommunen. Det må omstilles og effektiviseres. Samtidig er det helt klart at Fredrikstad kommune fortsatt fyller sentrale samfunnsoppgaver. Prosjektet «Svøm Fredrikstad» mener vi fyller flere aspekter av samfunnsoppdraget. For det første gir det livsviktig svømmeopplæring til barn, noe som ikke minst er viktig i en kystkommune som vår. I tillegg gir et viktig tilbud til barn på tvers av levekårsutfordringer og bakgrunn. En videreføring av prosjektet er derfor også en viktig brikke i det inkluderingsarbeidet som Fredrikstad må intensivere.

I dag får 400 barn i kommunen årlig tilbud om svømmeopplæring i Kongstenhallen. Det er Kongstensvømmerne som stiller med lærekrefter, mens det samarbeides tett med idrettsavdelingen og skoleetaten i kommunen. Målet må heller være at alle barn i Fredrikstad får tilbudet når de går i 4. klasse (omlag 900) enn å kutte det. Vi har et lite stykke dit, men det må være målsettingen.

Våre tre partier vil derfor fortsette å støtte prosjektet og svømmeopplæringen av Fredrikstads barn. Det gode samarbeidet med Kongstensvømmerne har vist hvor fruktbart et slikt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten er. Derfor foreslår vi å opprettholde støtten til prosjektet i vårt budsjettforslag, og ønsker heller å utvide tilbudet på sikt. Vi støtter visjonen om at alle «plankebarn skal flyte».