I sitt nye leserinnlegg ber Velgaard om at jeg kan dokumentere hvilke saker Høyre har skiftet mening de siste 6 årene. Jeg velger å nøye meg med det siste halve året, fordi det er ganske illustrerende.

Vi behandlet en reguleringsplan for Bjølstadfjellet i planutvalget og bystyret for ikke så lenge siden. Der stemte Høyre mot planen i planutvalget og for planen i bystyremøtet.

I den nevnte Marnet-saken stemte Høyre for reguleringsplanen i planutvalget, mot i bystyrebehandlingen og endret syn på eget vedtak da forståelse av veiretten skulle avklares i sist bystyremøte.

Altså tre ulike meninger i løpet av tre møter.

Når det gjelder plansaker så er det sånn at planutvalget først vedtar et planprogram som legges ut på høring. Så vedtas en prosessledende beslutning (for at utbyggere skal vite hvilke rammer de må forholde seg til) - så legges en reguleringsplan ut på høring før den behandles i planutvalget før den til slutt vedtas av bystyret.

Under hele denne prosessen har man mulighet til å legge føringer og premisser for planen. Utfordringen med Høyre er at de ofte stemmer for helt fram til siste behandling selv om de har hatt all mulig anledning til å komme med endringer tidligere. Det er uforutsigbart for utbyggere.

Les også

Oppfordrer Velgaard til å snakke om vingle-Høyres politikk

Da vi behandlet årsregnskapet på Frevar fremmet Høyre forslag om, og argumenterte sterkt for, at kommunen ikke skulle ta utbytte på mer enn 9 millioner. I både formannskapet og sist bystyremøte endte de opp med å stemme for et uttak på 14 millioner. Stikk motsatt av hva de argumenterte for.

Når Fredrikstad Arbeiderparti utarbeider sine valgprogrammer har vi brede prosesser med ulike ressursgrupper som jobber med ulike politiske temaer. Vi får også mange innspill fra folk utenfor partiet. Viktige innspill som vi tar med oss i vårt politiske arbeid. Det er godt over hundre personer som deltar i disse prosessene. Det gjør vi for å få en politikk for favner bredt, og som er viktig for innbyggerne.

Videre har vi laget en bred politisk samarbeidsavtale med våre samarbeidspartier.

Det er selvfølgelig lov for Velgaard å være uenig i de prosessene vi har, eller på hvilken måte vi jobber med de ulike sakene.

Arbeiderpartiet kan også gjøre endringer underveis. Vi legger ofte til tilleggspunkter vi mener er riktige. Det kan være som følge av innspill fra innbyggerne, slik vi for eksempel gjorde i Gudeberg/Råkollen-saken. Som planutvalgsleder har jeg ofte endret forslag til innstilling. Dispensasjon for bygging av Onsøyheimen, tilrettelegging for flytebrygger i sentrum og en del annet er eksempler på det.

Alle partier gjør feil - vi også. Jeg har aldri påstått noe annet.

Jeg vil igjen oppfordre Truls Velgaard til å snakke om sin egen politikk. Det tror jeg også velgerne vil sette pris på.