Det viser tall fra Folkehelseinstituttet, ifølge P4.

I 2016 ble det drukket 259 millioner liter øl, 86 millioner liter vin og 16 millioner liter brennevin i Norge.

– De relativt få som drikker mye står for en uforholdsmessig stor andel av det totale forbruket, sier fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ingeborg Rossow.

I 2016 var det litt over 80 prosent av alle voksne som hadde drukket alkohol. Rossow vil ikke kalle den tiprosenten som drikker mest for alkoholikere, men sier de har større helseutfordringer enn den øvrige befolkningen.

– Alkoholiker eller ikke-alkoholiker er to kategorier. Men hvor mye vi drikker og hvilke skader vi pådrar oss har flytende overganger, sier Rossow. (ANB)