Vi leser stadig om nye «bokolosser» som skal bygges, særlig og aller helst ved elvebredden.

Det er elva som har vært byens hovednerve siden byen ble grunnlagt. Både fergetrafikk og arbeidsplasser ved elva har vært, og er igjen, en viktig kombinasjon for Fredrikstad. Det at boligutvikling har fått så stort innpass i Fredrikstad kommune, går på bekostning av andre viktige satsingsområder. Byutvikling er viktig, og så mye mer enn boliger. Vi trenger mer fokus på sammensetningen – forholdet arbeidsplasser, skoler, sykehjem, infrastruktur og boliger.

Gratis fergetilbud, og det å gjenoppta elva som ferdsel, er noe av det beste som har skjedd i Fredrikstad på lang tid. Det stadig tilbakevendende problemet er jo parkeringsplasser og ferdselen til og fra fergestedene. Fergestedet på Gressvik er overbelastet og Ålekilen fergeleie ble etablert for å avlaste trafikk og parkeringsproblemer. Det vi nå leser, er at det skal bygges «bokolosser» også i Ålekilen. Plantegningen ser fin ut, men prosjektet vil si at problemet bare blir flyttet til neste boligområde. Det ser ut til at det blir et fåtall p-plasser igjen til fergependlerne, og trafikken rundt det nye boligområdet blir da igjen et problem.

Nord for fergestedet på Gressvik ønsker boligutviklere å omregulere industritomter og bygge 90 boenheter i tillegg til de 150 som blir bygd sør for fergeleiet. Tåler virkelig området en slik vekst, og hva går det på bekostning av?

Hva skal til for å dempe det store trykket kommunen har fra boligutviklere? Hva med å fokusere mer på de viktige tingene som også hører til en sunn byutviklingen?