Det pågår en «ryddeaksjon» med ordfører i spissen for å få utvalgsmedlem Henning Aall ut av kontrollutvalget. Nå skal en aktiv folkevalgt med et pågående engasjement over flere år vingeklippes. Aall har som kjent tidligere vært representant for MDG i en valgperiode, der han ble valgt inn i dette utvalget.

Nå som han lokalt har brutt med sitt tidligere parti, og er uavhengig representant i kommunepolitikken, vil politisk ledelse med bakgrunn i formalia fjerne han fra kontrollutvalget.

Henning Aall er valgt for valgperioden, og det finnes ikke en bokstav i verken kommunelov eller kommunens reglement som krever at Henning Aall skal skiftes ut. Så da er spørsmålet; kan det ligge det andre beveggrunner bak?

Det er ikke til å komme fra at Aall har brukt sin rett som ombudsmann å påpeke direkte urettmessighet som har pågått i kommunen. Mest av alt er han kjent for aktivt støtte og oppfølging av de varslingssaker som har ridd kommunen som en mare siden 2015 – da varslerne fra teknisk tok sitt blad fra munnen.

Av den grunn har Henning Aall blitt sett på som litt for brysom både i kontrollutvalget og på bystyrets talerstol, fra politisk ledelse.

Ettersom kontrollutvalget skal være kommunens organ for kontroll og oppfølging av administrativ og økonomisk forvaltning, er det av stor betydning at politikere er uavhengige og sterke personer som tør å bruke sin plass til gagn for innbyggernes interesser. Dette har Henning Aall til fulle bevist.

I et politisk demokrati som Fredrikstad kommune er ment å være, må vi kunne forvente en viss takhøyde, og ha plass for en kraftfull politiker på størrelse av Aall. Han kan heller ikke beskyldes å være kunnskapsløs i de saker han har engasjert seg i og vist sine klare standpunkt, i så vel kommunepolitikken og i kontrollutvalget.

Vår erfaring med hans politisk innsats som ombudsmann for varslerne og deres saker, har i virkeligheten vært avgjørende for fremdriften i disse sakene. Han har vært den eneste folkevalgte som ikke har latt seg tie når sakene har blåst som verst. Ære være hans innsats fra oss i varslingsgruppa!